Dong co dot trong

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

Thân máy nắp máy KIểM TRA BàI Cũ 1.Trình bày nguyên lý làm việc động Điezen kì? 2.Trình bày nguyên lý làm việc động xăng kì? Chơng 6: CấU TạO CủA động đốt BI 23 THÂN MáY Và NắP MáY Thân máy nắp máy I.Giới thiệu chung Thân máy nắp máy dùng để làm gì? Thân máy nắp máy chi tiết cố định, dùng để lắp cấu hệ thống động Nắp máy Gồm phần Thân máy Cacte Thân máy nắp máy Ii Thân máy 1.Nhiệm vụ Thân máy dùng để làm gì? Thân máy dùng để lắp cấu hệ thống động Điều kiện làm việc thân máy Động làm việc điều kiện nh nào? - Tiếp xúc với nớc han gỉ - Tiếp xúc với khí cháy giãn nở giảm tuổi thọ động Thân máy nắp máy Ii Thân máy, Cấu tạo Hãy quan sát rút nhận xét đặc điểm cấu tạo th động làm mát nớc không khí? a b c d Thân xilanh làm mát nớc: cấu tạo khoang chứa làm mát Thân xilanh làm mát không khí: cách cánh tản nhiệt Thân máy nắp máy Ii Thân máy d a b c Em kể tên động làm mát nớc k mà em biết? Động làm mát không khí, cánh tản nhiệt tác dụng gì? Tại sao? Khi nhiệt độ xilanh cha đủ để động khởi động áo nớc tác dụng gì? Một số hình ảnh thân máy Thân máy nắp máy Iii Nắp máy Nhiệm vụ Nắp máy nhiệm vụ gì? Cùng với xilanh đỉnh piston tạo thành buồng ch động Dùng để lắp chi tiết, cụm chi tiết nh vòi ph bugi, số chi tiết cấu phân phối khí Thân máy nắp máy Iii.Nắp máy Cấu tạo Cấu tạo nắp máy gồm nhữ tiết nào? Tại nắp máy phải b làm mát? Dựa vào dấu hiệu cho thấy nắp máy hình động xăng? Một số hình ảnh nắp máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong co dot trong , Dong co dot trong , Dong co dot trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay