bai 22 2

17 28 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

Chương 6: Cấu Tạo Của Động Cơ Đốt Trong Bài 22: Thân Máy & Nắp Máy I-GIỚI THIỆU CHUNG 1:nắp máy 2: thân máy 3: caste Nắp máy Thân máy Nắp cam Nắp máy Thân máy Nắp máy Thân máy caste II-THÂN MÁY: 1.Nhiệm vụ:có chức khung dùng để bố trí hệ thống, cấu khác lên đó… 2.Cấu tạo:  Thường chế tạo gang hôp kim nhôm Cấu tạo thân máy phụ thuộc vào bố trí xillanh, cấu hệ thống động cơ.Nhìn chung cấu tạo thân đông tương đối giống nhau, khác biệt chủ yếu phần thân xilanh Làm mát nước Làm mát không khí -Thân xilanh động làm mát không khí có cánh tản nhiệt -Thân xilanh động làm mát nước có cấu tạo khoang chứa nước làm mát, khoang gọi “áo nước” -Xilanh lắp thân xilanh,có dạng hình ống, mặt tụ bên trong, gia công có độ xác cao Xilanh làm rời (hình b) đúc liền với thân xilanh(hình a) III/ NẮP MÁY: 1/ Nhiệm vụ: - Tạo thành buồng đốt - Nắp máy dùng để lắp chi tiết như: bugi, vòi phun,… số chi tiết cấu phân phối khí; Để bố trí đường ống nạp-thải, áo nước làm mát cánh tản nhiệt… 2/ Cấu tạo: Cấu tạo nắp máy tuỳ thuộc vào việc lắp đặt , bố trí chi tiết cụm chi tiết Nếu động làm mát kk có cánh tản nhiệt đc làm mát nước không có áo nước ĐỀ 1: nêu nguyên lí hoạt động ĐỀ 2: nêu nguyên lí hoạt động động diêzen kì động xăng kì Nêu nguyên lí hoạt động động xăng hai kì ... CHUNG 1:nắp máy 2: thân máy 3: caste Nắp máy Thân máy Nắp cam Nắp máy Thân máy Nắp máy Thân máy caste II-THÂN MÁY: 1.Nhiệm vụ:có chức khung dùng để bố trí hệ thống, cấu khác lên đó… 2. Cấu tạo: ... 2/ Cấu tạo: Cấu tạo nắp máy tuỳ thuộc vào việc lắp đặt , bố trí chi tiết cụm chi tiết Nếu động làm mát kk có cánh tản nhiệt đc làm mát nước không có áo nước ĐỀ 1: nêu nguyên lí hoạt động ĐỀ 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 22 2 , bai 22 2 , bai 22 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay