bai 22

19 36 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Thân máy nắp máy có nhiệm vụ gì? 1.Nắp máy Thân máy, nắp máy có cấu tạo Thân xillanh nào? Cacte Kiểu Thân Liền Thân xi lanh, cácte làm liền khối Kiểu Thân Rời Các phần làm rời ghép lại với bulông gugông 1.Nắp máy 2.Thân xillanh Cacte Thân máy nắp máy chi tiết cố định, dùng để lắp cấu hệ thống động  Cấu tạo thân máy đa dạng, chế tạo liền khối lắp ghép phần với bulông gugiông  Thân máy dùng đểem, lắp Theo cơthâncấu máyvà có hệ thống động nhiệmcủa vụ gì? Xét phương pháp làm mát, người ta chia động đốt thành nhóm? C¸nh tản nhiÖt ¸o níc lµm m¸t Th©n xilanh 2.Xilanh 3.C¸cte a.Động làm mát nước b Động làm mát không khí Cánh tản nhiệt Vòi phun Vbc Xupap nạp Xupap thải  Động làm mát nước dùng cấu phân phối khí xupap treo: Nắp máy có cấu tạo phức tạp phải cấu tạo áo nước làm mát, lỗ xupap, đường ống nạp thải…  Động làm mát không khí dùng cấu phân phối khí xupap đặt: Nắp máy thường có cấu tạo đơn giản Đáp án Các chi tiết với xilanh đỉnh pitton tạo thành buồng cháy động cơ? A Pitton B Thanh truyền C Nắp máy D Thân xilanh Thân máy động làm mát nước có: A Cánh tản nhiệt, áo nước B Áo nước C Cánh tản nhiệt D Cacte chứa nước Động xe máy làm mát bằng: A Làm mát nước B Làm mát không khí C Làm mát phương pháp khác Câu 4: Dựa vào đâu để biết động xăng hay diêzen? A Thân xilanh B Cacte C Nắp máy
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 22 , bai 22 , bai 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay