Bai 22 than may va nap may

21 43 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:12

Nhóm thực : tổ Lớp 11T 1.Nắp máy 2.Thân xillanh Cacte Thân máy nắp máy chi tiết cố định, dùng để lắp cấu hệ thống động  Cấu tạo thân máy đa dạng chế tạo liền khối lắp ghép phần với bulông gugiông Thân máy bao gồm phần chính:  Thân xilanh: Dùng để lắp xilanh  Cacte (hộp trục khuỷu): Dùng để lắp trục khuỷu Xilanh Thân xilanh Kiểu Thân Liền Thân xi lanh, cacte làm liền khối Kiểu Thân Rời Các phần làm rời ghép lại với bulông gugông Thân máy dùng để lắp cấu hệ thống động Phụ thuộc vào bố trí xilanh, cấu hệ thống động  Thân xilanh động làm mát nước có cấu tạo khoang chứa nước làm mát, khoang gọi “áo nước”  Thân xilanh động làm mát không khí có cánh tản nhiệt Cánh tản nhiệt Áo nước làm mát Thân xilanh 2.Xilanh Cácte a.Động làm mát nước b Động làm mát không khí Cánh tản nhiệt  Nắp máy (Nắp xilanh) với xilanh đỉnh pittông tạo thành buồng cháy động  Dùng để lắp chi tiết cụm chi tiết bugi, vòi phun, số chi tiết cấu phân phối khí  Là nơi bố trí đường ống nạp thải, áo nước làm mát cánh tản nhiệt Vòi phun Vbc Xupap nạp Xupap thải Áo nước làm mát Lỗ lắp bugi Lỗ lắp xupap Buồng cháy Đường ống nạp (thải)  Nắp máy làm mát nước : - Dùng cấu phân phối khí dùng xupap treo, phải cấu tạo áo nước làm mát nên cấu tạo lắp máy phức tạp  Nắp máy làm mát không khí : - Dùng cấu phân phối khí xupap đặt động hai kì nên lắp máy thường có cấu tạo đơn giản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 than may va nap may , Bai 22 than may va nap may , Bai 22 than may va nap may

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay