Bai 22 than may va nap may (1)

22 39 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:12

Happy new year Chào mừng cô bạn đến với học hôm !!! • Nguyễn Thị Trường Nga • Mai Dương Thảo • Nguyễn Minh Anh Chương Cấu tạo động đốt BÀI 22: THÂN MÁY NẮP MÁY Mục tiêu cần đạt: 1/ Biết nhiệm vụ cấu tạo chung thân máy nắp máy 2/ Biết đặc điểm cấu tạo thân xilanh nắp máy động làm mát nước không khí BÀI 22: THÂN MÁY NẮP MÁY Thâ n máy Nắp máy Giới thiệu chung I – GIỚI THIỆU CHUNG • • • • - Thân máy nắp máy chi tiết cố định, dùng để lắp cấu hệ thống động - Cấu tạo thân máy đa dạng chế tạo liền khối lắp ghép phần với bulông gugiông Bao gồm phần chính: + Phần để lắp xilanh gọi thân xilanh + Phần để lắp trục khuỷu gọi cacte hay hộp trục khuỷu Nắp máy Thân xilanh Cacte Kiểu Thân Liền Thân xi lanh, cácte làm liền khối Kiểu thân rời Các phần làm rời ghép lại với bulông gugiông Gugiong • Cacte chế tạo liền khối chia làm nửa: nửa nửa • _ Ở số loại động cơ, nửa cacte làm liền với thân xi-lanh • _ Ở động xe máy, cacte chia thành hai nửa theo mặt phẳng vuông góc với trục khuỷu động II - THÂN MÁY Nhiệm vụ Thân máy dùng để lắp cấu hệ thống động Cấu tạo Cấu tạo thân máy phụ thuộc vào bố trí xilanh, cấu hệ thống động Nhìn chung cấu tạo cacte tương đối giống nhau, khác biệt chủ yếu phần thân xi-lanh _Thân xi-lanh động làm mát nước có cấu tạo khoang chứa nước làm mát, khoang gọi “áo nước” _ Thân xi-lanh động làm mát không khí có cánh tản nhiệt a b a,b) Động làm mát nước ; c,d) Động làm mát không khí Thân xi-lanh Xi-lanh Áo nước làm mát Cacte Cánh tản nhiệt c d Động làm mát không khí Xi-lanh lắp thân xi-lanh, có dạng hình ống, mặt trụ bên gia công có độ xác cao Xi-lanh làm rời đúc liền với thân xi-lanh Xilanh Thân xilanh III – NẮP MÁY Nhiệm vụ • _ Nắp máy ( gọi nắp xi-lanh) với xi-lanh đỉnh pit-tông tạo thành buồng cháy động • _ Nắp máy dùng để lắp chi tiết cụm chi tiết : bugi vòi phun, số chi tiết cấu phân phối khí; để bố trí đường ống nạp – thải, áo nước lám mát cánh tản nhiệt… Cấu tạo Cấu tạo nắp máy tùy thuộc vào việc lắp đặt, bố trí chi tiết cụm chi tiết _ Nắp máy động làm mát nước dùng cấu phân phối khí xupap treo có cấu tao phức tạp phải cấu tạo áo nước làm mát, cấu tạo đường ống nạp, thải lỗ lắp xupap,… _ Nắp máy động làm mát không khí dùng cấu phân phối khí xupap đặt động kì thường có cấu tạo đơn giản nắp máy lại cần có phận làm mát? Vì nắp máy phần tạo thành buồng cháy Do động làm việc nhiệt độ nắp máy cao The end The end Thanks for listening CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÁC BẠN ... động đốt BÀI 22: THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY Mục tiêu cần đạt: 1/ Biết nhiệm vụ cấu tạo chung thân máy nắp máy 2/ Biết đặc điểm cấu tạo thân xilanh nắp máy động làm mát nước không khí BÀI 22: THÂN MÁY... mát? Vì nắp máy phần tạo thành buồng cháy Do động làm việc nhiệt độ nắp máy cao The end The end Thanks for listening CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 than may va nap may (1) , Bai 22 than may va nap may (1) , Bai 22 than may va nap may (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay