Nguyen ly lam viec cua dong co dien

28 47 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:12

SV thực Dương Thị Thanh Loan Lớp: SPKTCN4 Nhóm:2 KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu khái niệm cấu tạo động đốt trong? Hãy quan sát hình vẽ rõ chi tiết hình vẽ thuộc cấu hệ thống nào? Xupap thải Bộ chế hòa khí Xupap nạp Chốt pit-tông Thanh truyền Trục khuỷu Cò mổ Đũa đẩy Nắp máy Bugi Pit-tông Bơm nước Con đội Bánh đà Trục cam Bánh phân phối Bơm dầu bôi trơn Cacte I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Điểm chết pit-tông Điểm chết pit-tông vị trí mà pit-tông đổi chiều chuyển động Có hai loại điểm chết: - Điểm chết (ĐCD) điểm chết mà pit-tông gần tâm trục khuỷu - Điểm chết (ĐCT) điểm chết mà pit-tông xa tâm trục khuỷu ĐCT ĐCD I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì Hành trình pit-tông (S) - Hành trình pit-tông quãng đường mà pit-tông hai điểm chết - Khi pit-tông dịch chuyển hành trình trục khuỷu quay góc 1800 R : Bán kính quay trục khuỷu S = 2R I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì Thể tích toàn phần (Vtp) - Thể tích toàn phần thể tích xilanh (giới hạn nắp máy, xilanh đỉnh pit-tông) pit-tông ĐCD Đơn vị : cm3 lít I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì Thể tích buồng cháy (Vbc) Là thể tích xilanh pit-tông điểm chết (ĐCT) Đơn vị : cm3 lít I - Một số khái niệm Thể tích công tác (Vct ) ĐCT Thể tích công tác Vct thể tích xilanh giới hạn hai điểm chết Như : II - Nguyên lí làm việc động kì ĐCD Vct = Vtp - Vbc Nếu gọi D đường kính xilanh thì: πD S Vct = I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì ε I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì II NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ KÌ Nguyên lí làm việc động điêzen kì ống thải vòi phun ống nạp xupap thải Xilanh Pit-tông Thanh truyền Trục khuỷu Xupap nạp I - Một số khái niệm a) Kì 1: Nạp - Pit-tông từ ĐCT  ĐCD - Xupap nạp mở, xupap thải đóng trục khuỷu II - Nguyên - Pit-tông xuống lí làm việc động - Áp suất xilanh giảm kì - Do chênh lệch áp suất xilanh bên nên không khí bên vào xilanh qua cửa nạp I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì b) Kì 2: Nén - Pit-tông từ ĐCD  ĐCT - Cả hai xupap đóng - Thể tích xilanh giảm, áp suất nhiệt độ xilanh tăng - Cuối kì nén vòi phun, phun lượng nhiên liệu điêzen có áp suất cao vào buồng cháy I - Một số khái niệm c) Kì : Cháy – Dãn nở - Pit-tông từ ĐCT  ĐCD §CT II - Nguyên lí làm việc động kì - Cả hai xupap đóng §CD - Nhiên liệu phun tơi vào buồng cháy hoà trộn với khí nóng tạo thành hoà khí Trong điều kiện áp suất nhiệt độ cao hoà khí tự bốc cháy sinh áp suất đẩy pit-tông xuống, qua truyền làm trục khuỷu quay sinh công Kì kì sinh công d) Kì : Thải I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì - Pit-tông từ ĐCD – ĐCT - Xupap nạp đóng, xupap thải mở - Pit-tông trục khuỷu dẫn động lên đẩy khí thải xilanh qua cửa thải - Khi pit-tông đến ĐCT, xupap thải đóng, xupap nạp mở, xilanh lại diễn kì chu trình I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì  Tại xupap bố trí mở sớm đóng muộn? Trong thực tế ,để nạp nhiều thải hơn, xupap bố trí mở sớm đóng muộn hơn, đồng thời để trình cháy – dãn nở diễn tốt hơn, vòi phun bố trí phun sớm cuối kì nén, trước pit-tông tới điểm chết I - Một số khái niệm II - Nguyên lí làm việc động kì T H nh Loan À H N Đ T Ể I Ể M C H Ế T Í C H C Ô N Đ I Ê Z E N G T Á C I Đ I Ể M C H Ế T D Ư Ớ H T R Ì N H P I T T Ô Ỉ S Ố N É N T N G Câu 1: Vị trí mà pit-tông đổi chiều chuyển động ? HẾT GIỜ 0:58 0:43 1:00 0:60 0:28 0:13 0:56 0:54 0:47 0:48 0:49 0:57 0:45 0:42 0:39 0:40 0:44 0:41 0:55 0:51 0:36 0:37 0:32 0:33 0:34 0:30 0:52 0:53 0:38 0:24 0:17 0:18 0:19 0:26 0:27 0:15 0:12 0:08 0:09 0:10 0:14 0:46 0:35 0:25 0:21 0:50 0:59 0:31 0:11 0:05 0:06 0:02 0:03 0:01 0:22 0:23 0:07 0:16 0:04 0:20 0:29 Câu 2: Thể tích mà xilanh giới hạn điểm chết HẾT GIỜ 0:58 0:43 1:00 0:60 0:28 0:13 0:54 0:56 0:57 0:45 0:47 0:48 0:49 0:42 0:39 0:40 0:44 0:41 0:55 0:51 0:36 0:32 0:33 0:37 0:34 0:30 0:52 0:53 0:38 0:26 0:24 0:17 0:18 0:19 0:27 0:12 0:14 0:15 0:08 0:09 0:10 0:46 0:35 0:25 0:21 0:50 0:59 0:31 0:11 0:05 0:06 0:01 0:02 0:03 0:22 0:23 0:07 0:16 0:04 0:20 0:00 0:29 Câu 3: Động có tỉ số nén cao động xăng HẾT GIỜ 0:58 0:43 1:00 0:60 0:28 0:13 0:54 0:56 0:57 0:45 0:47 0:48 0:49 0:42 0:39 0:40 0:44 0:41 0:55 0:51 0:36 0:32 0:33 0:37 0:34 0:30 0:52 0:53 0:38 0:26 0:24 0:17 0:18 0:19 0:27 0:12 0:14 0:15 0:08 0:09 0:10 0:46 0:35 0:25 0:21 0:50 0:59 0:31 0:11 0:05 0:06 0:01 0:02 0:03 0:22 0:23 0:07 0:16 0:04 0:20 0:00 0:29 Câu 4: Vị trí mà pit-tông gần tâm trục khuỷu ? HẾT GIỜ 0:58 0:43 1:00 0:60 0:28 0:13 0:54 0:47 0:48 0:49 0:56 0:57 0:39 0:40 0:41 0:42 0:44 0:45 0:55 0:51 0:36 0:32 0:33 0:37 0:34 0:30 0:52 0:53 0:38 0:26 0:24 0:17 0:18 0:19 0:27 0:15 0:12 0:08 0:09 0:10 0:14 0:46 0:35 0:25 0:21 0:50 0:59 0:31 0:11 0:05 0:06 0:01 0:02 0:03 0:22 0:23 0:07 0:16 0:04 0:20 0:29 0:00 Câu 5: Quãng đường mà pit-tông điểm chết HẾT GIỜ 0:58 0:43 1:00 0:60 0:28 0:13 0:54 0:47 0:48 0:49 0:56 0:57 0:39 0:40 0:41 0:42 0:44 0:45 0:55 0:51 0:36 0:32 0:33 0:37 0:34 0:30 0:52 0:53 0:38 0:26 0:24 0:17 0:18 0:19 0:27 0:15 0:12 0:08 0:09 0:10 0:14 0:46 0:35 0:25 0:21 0:50 0:59 0:31 0:11 0:05 0:06 0:01 0:02 0:03 0:22 0:23 0:07 0:16 0:04 0:20 0:29 0:00 Câu 6: Tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy HẾT GIỜ 0:58 0:43 1:00 0:60 0:28 0:13 0:54 0:47 0:48 0:49 0:56 0:57 0:39 0:40 0:41 0:42 0:44 0:45 0:55 0:51 0:36 0:32 0:33 0:37 0:34 0:30 0:52 0:53 0:38 0:26 0:24 0:17 0:18 0:19 0:27 0:15 0:12 0:08 0:09 0:10 0:14 0:46 0:35 0:25 0:21 0:50 0:59 0:31 0:11 0:05 0:06 0:01 0:02 0:03 0:22 0:23 0:07 0:16 0:04 0:20 0:29 0:00 ... khí Xupap nạp Chốt pit-tông Thanh truyền Trục khuỷu Cò mổ Đũa đẩy Nắp máy Bugi Pit-tông Bơm nước Con đội Bánh đà Trục cam Bánh phân phối Bơm dầu bôi trơn Cacte I - Một số khái niệm II - Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen ly lam viec cua dong co dien , Nguyen ly lam viec cua dong co dien , Nguyen ly lam viec cua dong co dien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay