nguyen li lam viec dong co 4 ki

20 48 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:12

1/Nêu khái niệm phân loại động đốt trong? ? 1/Nêu khái niệm phân loại động đốt trong? ? 2/Nêu cấu tạo chung động đốt trong? ? HĐH Unix Linux HĐH Windows BÀI 21 NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG 9:27 PM NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1/ Điểm chết pít tông Điểm chết pít tông gì? Điểm chết pít tông vị trí mà pít tông đổi chiều chuyển động Như ta điểm chết -Điểm chết điểm chết mà pít tông xa trục khuỷu - Điểm chết điểm chết mà pít tông gần trục khuỷu DCT Xilanh Pít tông Thanh truyền Trục khuỷu DCD NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1/ Điểm chết 2/ Hành trình 2/ Hành trình pít tông DCT Hành trình pít tông quãng đường mà pít tông hai điểm chết Khi pít tông hành trình trục khuỷu quay góc 1800 Nên gọi kính quay trục khuỷu R S = 2R ĐỘNG ĐỐT TRONG S DCD NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 3/ Thể tích toàn phần ( Vtp ) (cm3 lít ) 1/ Điểm chết Thể tích toàn phần thể tích xi lanh 2/ Hành trình ( thể tích không gian 3/Thể tích toàn phần giới hạn nắp máy, xi lanh đỉnh pít tông ) pít tông điểm chết ĐỘNG ĐỐT TRONG Vtp DCT S DCD NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1/ Điểm chết 2/ Hành trình 3/Thể tích toàn phần 4/ Thể tích buồng cháy ( Vbc ) (cm3 lít ) Thế thể tích buồng cháy? Là thể tích xi lanh pít tông điểm chết 4/ Thể tích buồng cháy Vbc DCT S DCD ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 5/ Thể tích công tác ( Vct ) (cm3 lít ) 1/ Điểm chết Thế thể tích công tác? Công thức tính thể tích công 2/ Hành trình tác? Thể tích công tác V ct thể tích 3/Thể tích toàn phần xi lanh giới hạn điểm chết 4/ Thể tích buồng cháy V ct = V - Vbc Nếu gọi D đường kính 5/ Thể tích công tác xi lanh π D2 S V ct = ĐỘNG ĐỐT TRONG DCT V CT DCD NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1/ Điểm chết 2/ Hành trình 6/ Tỉ số nén Tỉ số nén tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy 3/Thể tích toàn phần 4/ Thể tích buồng cháy 5/ Thể tích công tác 6/ tỉ số nén ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1/ Điểm chết 2/ Hành trình 3/Thể tích toàn phần 7/ Chu trình làm việc động Khi động làm việc , xi lanh diễn trình nạp, nén, nổ, xả tổng hợp bốn trình gọi chu trình làm việc động 4/ Thể tích buồng cháy 5/ Thể tích công tác 6/ tỉ số nén 7/ Chu trình làm việc ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1/ Điểm chết 2/ Hành trình 3/Thể tích toàn phần 4/ Thể tích buồng cháy 5/ Thể tích công tác 6/ tỉ số nén 8/ phần chu trình diễn thời gian hành trình pít tông -Động loại động mà chu trình làm việc Động cơđược làthực gì? hành trình pít tông - Động loại động mà chu trình Động hai gì? làm việc thực hành trình pít tông 7/ Chu trình làm việc 8/ ĐỘNG ĐỐT TRONG Quan sát chu trinh làm việc động NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/ Nguyênlàm việc động II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen a/ nạp 1/ Nguyên làm việc động điezen a/ 1:nạp Pít tông nhờ dẫn động trục khuỷu, từ DCT đến DCD,xu páp nạp mở xu páp thải đóng Áp suất xilanh giảm nhanh,nhờ chênh áp không khí từ trời theo ống nạp qua cửa nạp vào xilanh ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen II/ Nguyênlàm việc động 1/ Nguyên làm việc động điezen a/ nạp b/ 2: nén b/ nén Pít tông nhờ dẫn động trục khuỷu, từ DCD đến DCT, hai xu páp đóng Áp suất nhiệt độ xilanh tăng nhanh,cuối nén vòi phun phun lượng nhiên liệu vào buồng cháy ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/ Nguyênlàm việc động II/nguyên động 4kì 1/ Nguyên làm việc động điezen 1/ Động điezen c/ 3: Cháy - Dãn nở ( nổ) a/ nạp b/ nén c/ nổ Nhiên liệu phun tơi vào buồng cháy cuối nén hòa trộn với không khí tạo thành hòa khí Trong điều kiện nhiệt độ áp suất cao nhiên liệu tự bốc cháy sinh áp suất cao pít tông từ DCT đến DCD, qua truyền làm cho trục khuỷu quay sinh công sinh công ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen II/ Nguyênlàm việc động 1/ Nguyên làm việc động điezen a/ nạp d/ 4: Thải b/ nén Nhờ quán tính trục khuỷu tiếp tục quay đẩy pít tông từ DCD lên DCT xu páp nạp đóng xu páp thải mở khí cháy bị đẩy qua cửa thải c/ nổ d/ xả ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen a/ nạp b/ nén c/ nổ d/ xả Xupáp nạp II/ Nguyênlàm việc động 1/ Nguyên làm việc động điezen Trong thực tế ,để nạp nhiều thải hơn, xu páp bố trí mở sớm đóng muộn đồng thời để trình cháy – dãn nở diễn tốt vòi phun bố trí phun sớm cuối nén, trước píttông tới điểm chết ĐỘNG ĐỐT TRONG Xupáp xả NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen a/ nạp b/ nén c/ nổ II/ Nguyênlàm việc động 1/ Nguyên làm việc động điezen 2/Nguyên lý làm việc động xăng kì, tương tự động khác hai điểm sau: - nạp động điezen nạp kông khí động xăng nạp hòa khì ( Xăng + không khí ) tạo chế hòa khí lắp đường ống nạp - Cuối nén động điezen phun nhiên liệu động xăng buzi đánh lửa để đốt cháy nhiên liệu d/ xả ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/ Nguyênlàm việc động 1/ Nguyên làm việc động xăng II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen a/ nạp b/ nén c/ nổ d/ xả ĐỘNG ĐỐT TRONG NGUYÊNLÀM VIỆC CỦA ĐỘNG ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN II/ Nguyênlàm việc động 1/ Nguyên làm việc động xăng II/nguyên động 4kì 1/ Động điezen 2/ Động xăng ĐỘNG ĐỐT TRONG ... a/ Kì nạp b/ kì nén c/ kì nổ Nhiên li u phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén hòa trộn với không khí tạo thành hòa khí Trong điều ki n nhiệt độ áp suất cao nhiên li u tự bốc cháy sinh áp suất cao... phun phun lượng nhiên li u vào buồng cháy ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN II/ Nguyên lý làm việc động kì II/nguyên lí động 4kì 1/ Nguyên lí làm... Điểm chết 2/ Hành trình 3/Thể tích toàn phần 4/ Thể tích buồng cháy ( Vbc ) (cm3 lít ) Thế thể tích buồng cháy? Là thể tích xi lanh pít tông điểm chết 4/ Thể tích buồng cháy Vbc DCT S DCD ĐỘNG CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyen li lam viec dong co 4 ki , nguyen li lam viec dong co 4 ki , nguyen li lam viec dong co 4 ki

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay