cong nghe

14 40 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:11

BÀI 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1ĐIỂM CHẾT CỦA PIT-TÔNG Xi lanh ĐCT ĐCD Pit -tông Thanh truyền Trục khuỷu Điểm chết pit-tông vị trí mà pit-tông đổi chiều chuyển động - Điểm chết (ĐCD): Là vị trí đỉnh pittong xilanh gần tâm trục khuỷu Điểm chết (ĐCT): Là vị trí đỉnh pittong xilanh xa tâm trục khuỷu ĐCT Điểm chết ĐCD Điểm chết Hành trình pit-tông(S) Là quãng đường mà pit-tông điểm chết S ĐCT = 2R (R: bán kính quay trục khuỷu) Khi pittông chuyển dịch hành trình trục S ĐCD khuỷu quay góc 180 Thể tích toàn phần Là thể tích không gian xilanh giới hạn nắp máy, xilanh đỉnh pittông pit-tông điểm chết 4 Thể tích buồng cháy (Vbc) Vbc Là thể tích xilanh giới hạn đỉnh pittong điểm chết với nắp xi lanh ĐCT Thể tích công tác (Vct) Là thể tích xilanh giới hạn đỉnh pitton điểm chết 2 Vct = πR S= πD S/4 Vct ĐCD Vtp Tỉ số nén(ε) Là tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy ε = Vtp / Vbc - Động xăng có: ε = ÷ 10 - Động điêzen có ε = 15 ÷ 21 *?Em cho biết mục đích việc xoáy nòng xe gì? - Làm cho xe mạnh Vct tăng D tăng *?Đôn zen làm nào? - Đôn zên làm tăng chiều dài zên (tay biên, truyền) => Thể tích buồng cháy động giảm=> Tỉ số nén động tăng ( ε = Vtp/Vbc )=> Công suất động tăng 7 Chu trình làm việc động Là trình diễn biến nhiên liệu(nạp, nén, cháy – giãn nở thải) để sinh công cho động Kì Là phần chu trình diễn hành trình pitton Động kì: 4S sinh công lần Động kì: 2S sinh công lần II NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ KÌ Nguyên lí làm việc động điêzen kì a).Kì nạp Xu pap nạp Xu pap thải Pit-tông Vòi phun Thanh truyền Xi lanh Trục khuỷu a Kì nạp (kì hút) - Trục khuỷu: quay nửa vòng thứ (quay 180 ) - Pít-tông: từ ĐCT → ĐCD - Thể tích xilanh : tăng , áp suất xilanh giảm - Không khí đường ống nạp qua cửa nạp vào xilanh b.Kì nén - Trục khuỷu: quay nửa vòng nhờ lực quán tính bánh đà - Pít-tông: ĐCD→ ĐCT - Hai xupap: đóng kín - Thể tích xilanh : giảm, áp suất nhiệt độ khí xilanh tăng - Cuối kì nén : vòi phun phun lượng nhiên liệu điêzen với áp suất cao vào buồng cháy c Kì cháy –giãn nở (kì nổ) - Hai xupap: đóng kín - Nhiên liệu phun tơi vào buồng cháy (từ cuối kì nén) hòa trộn với khí nóng tạo thành hòa khí Trong điều kiện áp suất nhiệt độ xilanh cao, hòa khí tự bốc cháy sinh áp suất cao tạo lực đẩy vào đỉnh pit-tông làm Pit-tông từ ĐCT → ĐCD, qua truyền làm trục khuỷu quay nửa vòng sinh công d Kì thải (kì xả) - Trục khuỷu: quay nửa vòng - Pit-tông: từ ĐCD → ĐCT - Hai xupap: xupap nạp đóng, xupap thải mở - Pit-tông trục khuỷu dẫn động đẩy khí thải xilanh qua cửa thải - Khi pit-tông đến ĐCT, xupap thải đóng, xupap nạp mở, xilanh lại diễn kì nạp chu trình CHÚC CÁC BẠN HÔM NAY CÓ BUỔI HỌC TỐT HẸN GẶP LẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe , cong nghe , cong nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay