BAI 21 3

16 36 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:11

KIỂM TRA BÀI CŨ Động đốt −Trình bày khái niệm động đốt −Động đốt gồm cấu hệ thống nào? Bài 21 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 21 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Điểm chết pit-tông 1 Điểm chết pit-tông Điểm chết, điểm chết (ĐCD), điểm chết (ĐCT) Hành trình pit-tông (S) Khi pit-tông dịch chuyển hành trình trục khuỷu quay bao nhêu độ? Thể tích (cm3 lít) Tỉ số nén (ε) Vì động điêzen có tỉ số nén lớn động xăng? Chu trình làm việc động Trong chu trình làm việc động kì pittông dịch chuyển hành trình? Kì So sánh khác “hành trình” “kì” gì? Động kì Động kì II Nguyên lý làm việc động kì Nguyên lý làm việc động điênzen kì Kì 1: Nạp Ở hành trình pit-tông lên hay xuống? Để làm gì? Do tác động? Xupap đóng, xupap mở? Kì 2: Nén Áp xuất nhiên liệu phun vào xilanh cao hay thấp? Tại sao? Kì 3: Cháy-Dã nở Tại gọi kì kì sinh công? Kì 4: Thải Ở hành trình pit-tông lên hay xuống? Để làm gì? Do tác động? Xupap đóng, xupap mở? Để làm gì? Nguyên lý làm việc động xăng kì Nguyên lý làm việc động giống điểm nào? Khí nạp vào xilanh động điêzen động xăng gì? Nhiên liệu hòa khí động châm cháy cách nào? CỦNG CỐ Thời điểm đóng, mở xupap thuộc vào kì nào? - Xupap nạp mở cuối kì thải, đóng đầu kì nén - Xupap thải mở cuối kì cháy, đóng đầu kì nạp ...Bài 21 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 21 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Điểm... trình pit-tông (S) Khi pit-tông dịch chuyển hành trình trục khuỷu quay bao nhêu độ? Thể tích (cm3 lít) Tỉ số nén (ε) Vì động điêzen có tỉ số nén lớn động xăng? Chu trình làm việc động Trong chu... động? Xupap đóng, xupap mở? Kì 2: Nén Áp xuất nhiên liệu phun vào xilanh cao hay thấp? Tại sao? Kì 3: Cháy-Dã nở Tại gọi kì kì sinh công? Kì 4: Thải Ở hành trình pit-tông lên hay xuống? Để làm gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 21 3 , BAI 21 3 , BAI 21 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay