Bai 21 tiet 27 nguyen li lam viec cua DCDT

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:10

Nội dung Điểm chết pittông I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Điểm chết pittông Quan sát mô hình chuyển động pittông Em cho biết pittông đổi chiều chuyển động vị trí? Nội dung Điểm chết pittông I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Điểm chết pittông - Điểm chết pittông vị trí pittông đổi chiều chuyển động Điểm chết ( ĐCT) - Như có loại điểm Điểm chết chết: ( ĐCD) ĐCT ĐCT ĐCD ĐCD Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Hành trình pittông (s) - Hành trình Pittông quãng đường pittông hai điểm chết - Khi pittông hành trình tương ứng trục khuỷu quay nửa vòng quay (1800) - Như gọi R bán kính quay trục khuỷu thì: S = 2R ĐCT S ĐCD Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Thể tích toàn phần (Vtp) - Thể tích toàn phần thể tích xi lanh giới hạn nắp máy, thành xi lanh đỉnh pittông pittông điểm chết ĐCT S - Đơn vị tính: cm3 lít ĐCD Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Thể tích buồng cháy (Vbc) - Là thể tích xi lanh pittông điểm chết (ĐCT) ĐCT S - Đơn vị tính: cm3 lít ĐCD Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy Thể tích công tác I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Thể tích công tác (Vct) - Thể tích công tác thể tích xi lanh giới hạn hai điểm chết - Công thức tính: Vct = Vtp − Vbc ĐCT S ĐCD πD S Vct = (D đường kính xi lanh) Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy Thể tích công tác Tỉ số nén I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tỉ số nén (ε ) - Tỉ số nén tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy: - Công thức tính: ε = Vtp Vbc  Động xăng: ε = ÷ 10 Động điêzen:ε = 15 ÷ 21 Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy Thể tích công tác Tỉ số nén Chu trình làm việc I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tỉ số nén (ε ) - Tỉ số nén tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy: - Công thức tính: ε = Vtp Vbc  Động xăng: ε = ÷ 10 Động điêzen:ε = 15 ÷ 21 Chu trình làm việc động Khi động làm việc, xi lanh diễn trình: Nạp, nén, cháy-dãn nở thải khí Tổng hợp trình gọi chu trình làm việc động Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy Thể tích công tác Tỉ số nén Chu trình làm việc Kì I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tỉ số nén (ε ) - Tỉ số nén tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy: - Công thức tính: ε = Vtp Vbc  Động xăng: ε = ÷ 10 Động điêzen:ε = 15 ÷ 21 Chu trình làm việc động - Khi động làm việc, xi lanh diễn trình: Nạp, nén, cháy-dãn nở thải khí Tổng hợp trình gọi chu trình làm việc động Kì - Kì phần chu trình diễn hành trình pittông - Động kì: Trong chu trình pittông thực hành trình - Động kì: Trong chu trình pittông thực hành trình CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy Thể tích công tác Tỉ số nén Chu trình làm việc ... thể tích buồng cháy: - Công thức tính: ε = Vtp Vbc  Động xăng: ε = ÷ 10 Động điêzen:ε = 15 ÷ 21 Nội dung Điểm chết pittông Hành trình Pittông Thể tích toàn phần Thể tích buồng cháy Thể tích... thể tích buồng cháy: - Công thức tính: ε = Vtp Vbc  Động xăng: ε = ÷ 10 Động điêzen:ε = 15 ÷ 21 Chu trình làm việc động Khi động làm việc, xi lanh diễn trình: Nạp, nén, cháy-dãn nở thải khí... thể tích buồng cháy: - Công thức tính: ε = Vtp Vbc  Động xăng: ε = ÷ 10 Động điêzen:ε = 15 ÷ 21 Chu trình làm việc động - Khi động làm việc, xi lanh diễn trình: Nạp, nén, cháy-dãn nở thải khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 tiet 27 nguyen li lam viec cua DCDT , Bai 21 tiet 27 nguyen li lam viec cua DCDT , Bai 21 tiet 27 nguyen li lam viec cua DCDT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay