Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong

19 46 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:10

Nhóm thực hiện: tổ Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I II III Đặc điểm cấu tạo động kì Đặc điểm cấu tạo động kì Xilanh Bugi 10 Cửa thải Cửa nạp Pittông Bạn nhận xét đặc điểm động kì ? Cửa quét Đường thông cacte với cửa quét Thanh truyền Trục khuỷu Cacte Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I II III Đặc điểm cấu tạo động kì      Đơn giản động kì cửa khí: Cửa nạp, thải, quét Không có xupáp Pittông đóng mở cửa khí Hoà khí đưa vào xilanh phải có áp suất cao Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I II III Đặc điểm cấu tạo động kì Nguyên lí làm việc động xăng kì a Kì 1: Pit-tông từ ĐCT xuống ĐCD, xilanh diễn trình:  Cháy – dãn nở  Thải tự  Quét – thải khí Nguyên lí làm việc động xăng kì Nguyên lí làm việc động xăng kì a Kì 1: Pit-tông từ ĐCT xuống ĐCD, xilanh diễn trình:  Cháy – dãn nở Khí cháy có áp suất cao dãn nở đẩy pittông xuống, làm quay trục khuỷu sinh công Quá trình cháy – dãn nở kết thúc pittông bắt đầu mở cửa thải 2 Nguyên lí làm việc động xăng kì a Kì 1: Pit-tông từ ĐCT xuống ĐCD, xilanh diễn trình:  Cháy – dãn nở  Thải tự Từ pittông mở cửa thải bắt đầu mở cửa quét, khí thải xilanh có áp suất cao tự qua cửa thải 2 Nguyên lí làm việc động xăng kì a Kì 1: Pit-tông từ ĐCT xuống ĐCD, xilanh diễn trình:  Cháy – dãn nở  Thải tự  Quét thải khí Khi đóng cửa nạp, pittông xuống ĐCD, hòa khí cacte nén nên áp suất nhiệt độ tăng lên Khi pittông mở cửa quét tới ĐCD, hoà khí cacte có áp suất cao, qua đường thông cửa quét vào xilanh, đẩy khí thải xilanh qua cửa thải 2 Nguyên lí làm việc động xăng kì a Kì 1: Pit-tông từ ĐCT xuống ĐCD, xilanh diễn trình:  Cháy – dãn nở  Thải tự  Quét thải khí Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I II III Đặc điểm cấu tạo động kì Nguyên lí làm việc động xăng kì a Kì 1: b Kì 2: Pit-tông từ ĐCD lên ĐCT, xilanh diễn trình:  Quét – thải khí    Lọt khí Nén cháy Nạp hòa khí vào cacte Nguyên lí làm việc động xăng kì b Kì 2:Pit-tông từ ĐCD lên ĐCT, xilanh diễn 2: trình:  Quét – thải khí Do cửa quét cửa thải mở, hòa khí có áp suất cao từ cacte qua đường thông cửa quét tiếp tục vào xilanh, đẩy khí thải xilanh qua cửa thải Quá trình kết thúc pittông đóng kín cửa quét 2 Nguyên lí làm việc động xăng kì b Kì 2:Pit-tông từ ĐCD lên ĐCT, xilanh diễn 2: trình:  Quét – thải khí  lọt khí + Khi pittông đóng cửa quét nhiên cửa thải mở, phần hòa khí xilanh bị lọt qua cửa thải + Quá trình kết thúc pittông đóng kín cửa thải 2 Nguyên lí làm việc động xăng kì b Kì 2:Pit-tông từ ĐCD lên ĐCT, xilanh diễn 2: trình:  Quét – thải khí    lọt khí Nén cháy Nạp hòa khí vào cacte + Khi pittông đóng cửa thải tới ĐCT, trình nén xảy ra, làm cho áp suất nhiệt độ xilanh tăng cao + Cuối kì, bugi bật tia lửa điện châm cháy hòa khí trình cháy bắt đầu + Đồng thời pittông mở cửa nạp, hoà khí đường ống nạp qua cửa nạp vào cácte nhờ chênh áp 2 Nguyên lí làm việc động xăng kì * Chú ý: Phía pittông cácte đóng vai trò máy nén Quá trình nạp trình hoà khí vào xilanh qua cửa quét Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I II III Đặc điểm cấu tạo động kì Nguyên lí làm việc động xăng kì Nguyên lí làm việc động điêzen kì Nguyên lí làm việc động điêzen kì Nguyên lí làm việc động điêzen kì tương tự động xăng kì, khác hai điểm sau: Khí nạp vào cacte động xăng hòa khí, động điêzen không khí Cuối kì nén, động xăng bugi bật tia lửa điện để châm cháy hòa khí, động điêzen vòi phun phun tơi nhiên liệu vào buồng cháy hòa trộn với khí nóng tạo thành hòa khí Trong điều kiện áp suất nhiệt độ xilanh cao, hòa khí tự bốc cháy ...Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I... ? Cửa quét Đường thông cacte với cửa quét Thanh truyền Trục khuỷu Cacte Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I... xupáp Pittông đóng mở cửa khí Hoà khí đưa vào xilanh phải có áp suất cao Bài 21 NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Một số khái nệm Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động kì I
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong , Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong , Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong , Bài 21. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay