Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 4 ki

29 64 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:10

Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng Vòi phun c¬ ®iªzen k× a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Trục khuỷu Xuppap xả Pittông Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng Không khí c¬ ®iªzen k× a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Trục khuỷu Xuppap xả Pittông Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× b - Kì nén Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng Phun nhiên liệu c¬ ®iªzen k× b - Kì nén Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× c Cháy – giãn nở Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× c Cháy – giãn nở Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× d Kì thải Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen k× * Chú ý :  Để nạp môi chất nhiều thải xuppap mở sớm đóng muộn  Để trình cháy- giãn nở tốt vòi phun bố trí phun sớm 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: Bugi a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Trục khuỷu Xuppap xả Pittông 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: a - Kì nạp Xăng+Không khí Xuppap hút ĐCT ĐCD Trục khuỷu Xuppap xả Pittông 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: a - Kì nạp Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: b - Kì nén Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: b - Kì nén Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: c Cháy – giãn nở Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: c Cháy – giãn nở Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: c Cháy – giãn nở Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: d Kì thải Khí thải Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: Tương tự động điêzen kì khác:  Trong kì nạp : Nạp vào xilanh hổn hợp xăng không khí  Cuối kì nén : Bugi bật tia lửa điện đốt cháy hổn hợp xăng không khí ... ®éng c¬ ®iªzen k× b - Kì nén Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng Phun nhiên li u c¬ ®iªzen k× b - Kì nén Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iªzen... Trục khuỷu Quay ½ vòng Quay ½ vòng Xupap hút Mở Đóng Đóng Đóng Xupap xả Đóng Đóng Đóng Mở -Phun n .li u Hoà khí bốc cháy sinh công Thấp Tăng Tăng cao Giảm Thấp Tăng Tăng cao Giảm Môi chất Hút k.khí... Xuppap hút ĐCT ĐCD Xuppap xả 2.Nguyên lý làm việc động xăng kì: Tương tự động điêzen kì khác:  Trong kì nạp : Nạp vào xilanh hổn hợp xăng không khí  Cuối kì nén : Bugi bật tia lửa điện đốt cháy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 4 ki , Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 4 ki , Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 4 ki

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay