khai quat dong co dot trong

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:10

GV:LÊ VĂN BỔNG ờng THPT Bán Công Võ Văn Tần Đức Hòa _ Long An KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU 1: Rôbốt gì?Nêu công dụng rôbốt? Câu 2: Thế Trả lời: Trả lời: phát triển bền vững? Nêu biện pháp đ phát triển bền vững sản xuất khí? nhằm -Phát triển bền vững phát triển -Rôbốt thiết bòcách tự động đa chức năngthỏa họat mãn độn hệ hiệnphục mà không ảnh hưởng đếntrình khảsản thỏa m Nhằm vụ tự động hóa xuất hệ tươngdụng: lai -Công -Biện + pháp: Dùng dây chuyền sản xuất công nghiệp + Sử công nghệ caolàm sảnở xuất,tiết kiệm nguye + dụng Thay người việc môi trường +Cóhiểm biệnmà pháp lí dầu mỡ nước thảiđược trước thải conxử người làm +Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân,tíc xanh,giữ vệ sinh môi trường I/ KHÁI NIỆM-LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG: 1/ Khái niệm: Các em quan sát sơ đồ nguyên lý lọai động hìn Vậy động nhiệt đốt làquá gì? biết tên hai lọai động trên?Cho biết đốt điểmcháy khác cu Là động mà trìng nhiên li cơvà này? trình biến đổi nhiệt thành xilanh động Van xả Nhiên liệu bốc cháy xilanh Xilanh động Nồi nước Nhiên liệu đốt cháy lò để đun nồi nước Xilanh 2/ Lòch sử phát triển động đốt trong: Thảo luận nhóm: Nghiên cứu sách giáo khoa làm tập sau:Lần lượt tên người phát minh lọai động tương ứng? NĂM TÊN NGƯỜI LỌAI ĐỘNG CƠ -Năm 1860 Lơnoa Động kì,chạy khí thiên nhiên -Năm 1885 Đemlơ -Năm 1897 Điêzen Động đốt kì chạy xăng,có tốc độ quay 800 vòng/ph Động điêzen chạy dầu nặng Động kì chạy khí than -Năm 1877 Ôtto Lăng Ghen II/PHÂN LỌAI- CẤU TẠO CHUNG: 1/ Phân lọai: Hãy phân biệt khác động Đemlơ Đ Động đôt Đemlơcó chạy nhiều lọai:Động xăng píttông,động tu phát minh? Động phản Điêzen lực chạy dầu ta biệt phân lọainhau động píttông.Động píttông ph Hãy phân khác Động Lơnoa động kì.động Lơnoa Ô minh? dấu hiệu sau: phát Động Ôttô-Lăng Ghen động kì +Theo nhiên liệu:Động xăng động điêzen,( có lo Vậy tagas phân biệt độngphổ đốt theo dấu hiệu na không biến) Theo dấulàm hiệuviệc:Động ta có lọai +Theo chu trình kì vàđộng độngcơ cơđốt kì.trong? 2/ Cấu tạo chung: Các em quan sát hình vẽ sau CƠ CẤU TRỤC KHỦYU THANH TRUYỀN CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 2/ Cấu tạo chung: Các em quan sát hình sau HỆ THỐNG BÔI TRƠN HỆ THỐNG LÀM MÁT 2/ Cấu tạo chung: Các em quan sát hình sau HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU-KHÔNG KHÍ 2/ Cấu tạo chung: Động đốt tronghình gồm có:em cho biết động Qua quan sát -Cơ cấu khủyu đốt trongtrục gồm cấu nào? Hệ thống nào? truyền -Cơ cấu phân phối khí -Hệ thống bôi trơn -Hệ thống làm mát -Hệ thống cung cấp nhiên liệu vàRiêng không khí.sau xăng có thêm hệ thống Quan sát động hình -Hệ thống khởi động đánh Hãy cholửa biết hệ thống đánh lửa có lọai động nào? HỆ THỐNH ĐÁNH LỬA CHỈ C Ở ĐỘNG CƠ XĂNG GIẢI Ô CHỮ: Cột số cụm từ lọai nhiên li dùng cho động đốt KẾT QUẢ GIẢI Ô CHỮ B Í M D Ầ U Đ Ầ U M B U G I N G C Ơ N H I T Đ Ộ P Ơ Á Q U Ặ N G S Ắ L I Ệ U N H I Ê N T T Ô N G Y Ệ T CỦNG CỐ: 1/ Thế động đốt trong? 2/ Nêu cách phân lọai động đốt trong? 3/ Nêu cấu tạo chung động đốt trong? Xem phần thông tin bổ sung trang 96 sgk.Chuẩn bò 21 tran ... L I Ệ U N H I Ê N T T Ô N G Y Ệ T CỦNG CỐ: 1/ Thế động đốt trong? 2/ Nêu cách phân lọai động đốt trong? 3/ Nêu cấu tạo chung động đốt trong? Xem phần thông tin bổ sung trang 96 sgk.Chuẩn bò 21... THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU-KHÔNG KHÍ 2/ Cấu tạo chung: Động đốt tronghình gồm có:em cho biết động Qua quan sát -Cơ cấu khủyu đốt trongtrục gồm cấu nào? Hệ thống nào? truyền -Cơ cấu phân phối khí... nước thảiđược trước thải conxử người làm +Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân,tíc xanh,giữ vệ sinh môi trường I/ KHÁI NIỆM-LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG: 1/ Khái niệm: Các
- Xem thêm -

Xem thêm: khai quat dong co dot trong , khai quat dong co dot trong , khai quat dong co dot trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay