Dai cuong ve dong co dot trong

23 56 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

TRƯỜNG THPT MAI SƠN GIÁO VIÊN : PHAN VIẾT HỒNG Phần : ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG   I Sơ lược lịch sử phát triển động đốt Năm 1860 coi năm đời động đốt giới Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  Năm 1877 Nicôla Aogut Ôttô (Đức) phối hợp với Lăng Ghen (Pháp) đề sướng nguyên lý động kỳ chế tạo thử chạy khí than Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  Năm 1885 Gôlip Đemlơ (Đức) chế tạo thành công động đốt chạy xăng Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  Năm 1897 R Điêzen (Đức) chế tạo thành công động đốt chạy nhiên liệu nặng có công suất 20 mã lực Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  Ngày nay, tổng lương động đốt tạo chiếm tỉ trọng lớn tổng số lượng sử dụng toàn giới Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG II Khái niệm phân loại động đốt  Khái niệm: Động đốt loại động nhiệt mà trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt trình biến đổi nhiệt thành công học diễn xilanh động  Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Pittông CĐ tịnh tiến Phân loại: Động đốt có nhiều loại: Động pittông Pittông CĐ quay Động tuabin khí Động phản lực Loại Pittông CĐ tịnh tiến phổ biến Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Động đốt phân loại theo dấu hiệu Động xăng Theo nhiên liệu Động Điêzen Động Gas Theo hành trình Pittông Trong chu kỳ Động kỳ Động kỳ Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  III Cấu tạo chung động đốt Gồm cấu hệ thống Cơ cấu: Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu phân phối khí Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Hệ thống bôi trơn Hệ thống: Hệ thống làm mát Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí Hệ thống khởi động Sơ đồ cấu tạo động Cò mổ Xupap thải xăng kìĐũa đẩy Bộ chế hòa khí Xupap nạp Nắp máy Bugi Pittông Bơm nước Chốt Pittông Thanh truyền Trục khuỷu Bánh phân phối Con đội Bánh đà Trục cam Bơm dầu Bôi trơn cacte Công suất mã lực Tốc độ 800 vòng/phút CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG KỲ Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Pittông CĐ quay Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Động Tuabin khí Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Động phản lực Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG THÔNG TIN BỔ SUNG ĐỘNG CƠ NHIỀU XILANH Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ... ĐỐT TRONG Động Tuabin khí Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Động phản lực Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. ..Phần : ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG   I Sơ lược lịch sử phát triển động đốt Năm 1860 coi năm đời động đốt giới Bài... phối Con đội Bánh đà Trục cam Bơm dầu Bôi trơn cacte Công suất mã lực Tốc độ 800 vòng/phút CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG KỲ Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai cuong ve dong co dot trong , Dai cuong ve dong co dot trong , Dai cuong ve dong co dot trong , Bài 20: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG, Sơ đồ cấu tạo của động cơ xăng 4 kì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay