cong nghe

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

Bi 20: I S lc lch s phỏt trin ng c t tron g II Khỏi nim v phõn loi ng c t III Cu to chung ca ng c t I S lc lch s phỏt trin ng c t - Nm 1784 Giờmoỏt l ngi u tiờn ch to thnh cụng mỏy hi nc - Nm 1860 c coi l nm i ca chic ng c t u tiờn trờn th gii - Nm 1877 Nicụla Aogut ễttụ phi hp vi Lngghen xng nguyờn lớ ng c kỡ - Nm 1885 Gụlip eml ó ch to thnh cụng ng c t u tiờn chy bng xng - Nm 1897: R.S Sreiờng iezen (KS ngi c) ó ch to thnh cụng chic ng c t u tiờn chy bng nhiờn liu nng cú cụng sut 20 mó lc - Ngy nay, tng nng lng ng c t to chim t trng rt ln tng nng lng c s dng trờn ton th gii II Khỏi nim v phõn lai ng c t Khỏi nim ng c t l loi ng c nhit m quỏ trỡnh t chỏy nhiờn liu sinh nhit v quỏ trỡnh bin i nhit nng thnh cụng c hc din xylanh ca ng c Phõn loi a Theo chu trỡnh cụng tỏc - ng c kỡ - ng c kỡ b Theo loi nhiờn liu s dng - ng c dựng nhiờn liu lng: xng, du iezen - ng c s dng khớ nộn: khớ t nhiờn, khớ gas III Cu to chung ca ng c t Cu to ca ng c t gm c cu v h thng chớnh sau: - C cu trc khuu truyn - C cu phõn phi khớ - H thng bụi trn - H thng lm mỏt - H thng cung cp nhiờn liu v khớ - H thng ng Riờng ng c xng cũn cú thờm h thng ỏnh la 1.nắp máy;2 Bugi pittông; Bơm n ớc Con đội;6 bánh đầ Trục cam;8 bơm dầu bôI trơn Các te; 10.bánh phân phối 11.Trục khuỷu;12.thanh truyền 13.Chốt pittông;14 xupáp nạp 15.Bộ chế hoà khí 16.Xupap thảI 17.Cò mổ 18.Đũa đẩy hình 20.1:sơ đồ cấu tạo động xăng kì xylanh
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe , cong nghe , cong nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay