Cac bai giang PP

14 34 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

Chương 5:ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 860, Giăng Êchiên Lơnoa chế tạo chiế TG Động kì, côn oảng mã lực ,chạy khí thiên nhiê I- SƠ LƯC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Động kì 77, Nicôla Aogut Ôttô +Lăng Ghen chế ta có động kì, chạy khí than Động kì 85, Gôlip Đemlơ chế tạo động đốt tron ïy xăng, công suất mã lực, tốc đ đạt 800vòng/phút 7, Rônphơ Saclơ Điêzen chế tạo chiế át chạy nhiên liệu nặng (điê âng suất 20 mã lực (gọi động điêze y nay, tổng lượng động đốt tr chiếm tỉ trọng lớn Vì vậy, c quan trọng lónh vực SX & đời so II – KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1/ KHÁI NIỆM: 2/ PHÂN LOẠI: Pit- tông chuyển động tònh tiến ĐỘNG CƠ PIT-TÔNG Pit-tông chuyển động quay ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ĐỘNG CƠ TUABIN KHÍ ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC pit-tông chuyển động quay Động phản lực Động tuabin khí Phân loại theo dấu hiệu chủ yếu: - Theo nhiên liệu: động xăng, động điêzen & động gas III- CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Trục khuỷu truyền CƠ CẤU Phân phối khí Bôi trơn Hệ thống Làm mát Cung cấp nhiên liệu & không khí Khởi động I love you BUZZ !!! BUZZ !!! BUZZ !!! BOOM !! BUZZ !!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac bai giang PP , Cac bai giang PP , Cac bai giang PP , Phân loại theo 2 dấu hiệu chủ yếu: - Theo nhiên liệu: động cơ xăng, động cơ điêzen & động cơ gas. -Theo số hàng trình pit-tông trong một chu trình làm việc: động cơ 4 kìø & động cơ 2 kì.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay