Bai 20 khai quat ve dong co dot trong 3

26 48 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I-SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  Năm 1860 coi năm đời động đốt giới Chiếc động loại động kì, có cơng suất khoảng mã lực, chạy khí thiên nhiên Giăng Êchiên lơnoa (người pháp gốc bỉ) chế tạo Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG     Vào năm 1877, nicơla aogut Ơttơ ( người Đức) phối hợp với lăng ghen (người pháp) đề xướng ngun lí động kì chế tạo thử chạy khí than Năm 1885, Gơlip Đemlơ (người Đức- người chế tạo tơ dùng động đốt trong) chế tạo thành cơng động đốt chạy xăng Chiếc động có cơng suất mã lực, tốc độ quay đạt tới 800 vòng/phút Năm 1897, Ruđơnphơ Saclơ Sređiêng Điêzen (kĩ sư người Đức) chế tạo thành cơng động đốt chạy nhiên liệu nặng,       Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Nikolaus Otto Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG II-KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG   1-KHÁI NIỆM Động đốt loại động nhiệt tạo cơng học cách đốt nhiên liệu bên động 2-PHÂN LOẠI  Động đốt có nhiều loại: a-Động pittơng: -đơng pittơng chuyển động tịnh tiến  Pittơng chuyển động quay b-Động tua bin khí c- Động phản lực Pittơng Pittơng chuyển chuyển động động tịnh tịnh tiến tiến phổ phổ biến biến nhất Động đốt phân loại theo dấu hiệu động xăng Theo nhiên liệu: động điêzen động gas động kì Theo số hành trình Của pittơng chu kì động kì Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG III- CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG: Gồm cấu hệ thống chính: cấu là: Cơ cấu trục khuỷu truyền cấu phân phối khí Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Hệ thống bơi trơn Hệ thống làm mát hệ thống: Hệ thống cung cấp nhiên liệu kk Hệ thống khởi động Riêng động xăng có thêm hệ thống đánh lửa 15.Bộ chế hòa khí 14.Xupap nạp 16.Xupap thải 17.Cò mổ 18.Đũa đẩy 1.Nắp máy 2.Bugi 3.Pit-tông 4.Bơm nước 13.Chốt Pittông 12.Thanh truyền 5.Con đội 11.trục khuỷu 6.Bánh đà 7.Trục cam 10.bánh phân phối 8.Bơm dầu bôi trơn 9.cacte Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Pittơng CĐ quay Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ... ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. .. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Pittơng CĐ quay Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI... nặng,       Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Nikolaus Otto Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Bài 20: KHÁI QT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG II-KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG   1-KHÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 khai quat ve dong co dot trong 3 , Bai 20 khai quat ve dong co dot trong 3 , Bai 20 khai quat ve dong co dot trong 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay