bai 20 khai quat ve dong co dot trong 2

26 52 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? CÁC PHƯƠNG TIỆN SAU ĐÂY SỬ DỤNG NGUỒN ĐỘNG LỰC NÀO? TRƯỜNG PT VIỆT –ÚC HÀ NỘI PHẦN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRƯỜNG PT VIỆT-ÚC HÀ NỘI BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Mục tiêu: Hiểu khái niệm cách phân loại ĐCĐT Biết cấu tạo chung ĐCĐT BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I.SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐCĐT -Năm 1860, đc kì đời Ông Giăng Êchiên Lơnoa (người Pháp) chế tạo -Năm 1877,Ông Nicôla Aogut Ôttô (Đức)– Ông Lăng Ghen (Pháp) đề xướng nguyên lý đc kì chế tạo thử đc chạy than -Năm 1885, Ông Golip Đemlơ(người Đức) chế tạo thành công ĐCĐT chạy xăng -Năm 1897, Ông Điêzen(người Đức) chế tạo thành công đc chạy nhiên liệu nặng Loại đc gọi đc điezen BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG II KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Khái niệm Là loại động nhiệt mà trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt trình biến đổi nhiệt thành công học diễn xi lanh động Phân loại a Theo nhiên liệu: + Động xăng + Động điezen + Động gas b Theo số kì: + Động kì + Động kì BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG III CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - cấu: + Cơ cấu trục khuỷu truyền + Cơ cấu phân phối khí - hệ thống: + Hệ thống bôi trơn + Hệ thống làm mát + Hệ thống cung cấp nhiên liệu + Hệ thống khởi động ( Riêng động xăng có thêm Hệ thống đánh lửa) BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG III CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Nắp máy 12 Thanh truyền Bugi 13 Chốt pittong Pittong 14 Xupap nạp Bơm nước 15 Bộ chế hòa kh Con đội 16 Xupap Bánh đà 17 Cò mổ Trục cam 18 Đũa đẩy Bơm dầu Cacte 10.Bánh phân phối 11.Trục khuỷu BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG III CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Nắp máy 12 Thanh truyền Bugi 13 Chốt pittong Pittong 14 Xupap nạp Bơm nước 15 Bộ chế hòa khí Con đội 16 Xupap Bánh đà 17 Cò mổ Trục cam 18 Đũa đẩy Bơm dầu Cacte 10.Bánh phân phối 11.Trục khuỷu CẤU TẠO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG II.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Hãy xem hình cho biết trình đốt cháy nhiên liệu diễn đâu ĐC ? II.KHÁI NIỆM-PHÂN LOẠI : 1.Khái niệm : ĐCĐT loại động nhiệt mà trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt trình biến đổi nhiệt thành công học diễn xilanh ĐC Hãy xem hình cho biết trình đốt cháy nhiên liệu diễn đâu ĐC ? Năm 1860 ĐCĐT giới chạy khí thiên nhiên Năm 1877 ĐC kì chạy khí than Năm 1885 Đông chạy xăng Năm 1897Động điezen THÔNG TIN BỔ SUNG ĐỘNG CƠ NHIỀU XILANH ... CƠ ĐỐT TRONG Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRƯỜNG PT VIỆT-ÚC HÀ NỘI BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Mục tiêu: Hiểu khái niệm cách phân loại ĐCĐT Biết cấu tạo chung ĐCĐT BÀI 20 KHÁI... đánh lửa) BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG III CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Nắp máy 12 Thanh truyền Bugi 13 Chốt pittong Pittong 14 Xupap nạp Bơm nước 15 Bộ chế hòa kh Con đội 16 Xupap... 11.Trục khuỷu BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG III CẤU TẠO CHUNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Nắp máy 12 Thanh truyền Bugi 13 Chốt pittong Pittong 14 Xupap nạp Bơm nước 15 Bộ chế hòa khí Con đội 16 Xupap
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 20 khai quat ve dong co dot trong 2 , bai 20 khai quat ve dong co dot trong 2 , bai 20 khai quat ve dong co dot trong 2 , II.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay