Bai 20 khai quat ve dong co dot trong

28 53 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

Chng V: I CNG V NG C T TRONG I S LC LCH S PHT TRIN NG C T TRONG Nm Ngi phỏt minh 1860 Ging ấchiờn Lnoa Ngi Phỏp gc B Loi ng c Thụng s /C kỡ chy bng khớ thiờn nhiờn HP hiu sut 4.65% 1877 Nicụla Aogut ễttụ Ngi /C kỡ c phi hp vi Lng chy bng Ghen ngi phỏp khớ than Hiu sut 20% Nm Ngi phỏt minh Loi ng c Thụng s 1885 Gụlip eml Ngi c CTu tiờn Chy bng xng HP- tc 800 vũng/ phỳt 1897 Ruụnpho Sacl Sreờng iờzen ngi c CT u tiờn chy bng iờzen 20HP Hiu sut 26% Cỏc em hóy cho bit ng c t l ng c in hay ng c nhit? L ng c nhiờt ng c t bin nhit nng thnh c nng hay in nng? ? C nng II- KHI NIM V PHN LOI NG C T TRONG Khỏi nim: L ng c nhit m quỏ trỡnh t chỏy nhiờn liu sinh nhit v quỏ trỡnh bin i nhit nng thnh cụng c hc din xi lanh ng c II- KHI NIM V PHN LOI NG C T TRONG ng c hi nc cú phi CT hay khụng? Vỡ sao? Khụng Vỡ ng c ny dựng nhit un sụi nc ni to hi nc, nng lng ca hi nc bin thnh c nng li xilanh cụng tỏc, hai b phn ny khụng t cựng mt bung Minh ng c hi nc Pittụng C tnh tin ng c Pittụng Phõn loi: a) Theo ng c Pittụng C quay ng c tuabin khớ ng c phn lc b) Theo du hiu CT Pittụng C tnh tin l ph bin nht ng c pittụng chuyn ng tnh tin CT Pittụng C quay b) Phõn loi theo du hiu: b1)Theo nhiờn liu: ng c xng ng c Diờzen ng c gas b2)Theo s hnh trỡnh ca pittụng mt chu trỡnh: ng c kỡ ng c kỡ ng C Kè dựng nhiờn liu xng ng c kỡ dựng nhiờn liu iờzen NG C Kè NG C Kè ? Theo nhiờn liu v s kỡ thỡ xe mỏy thuc loi ng c no? ng c xng, kỡ hoc kỡ III CU TO CHUNG CA NG C T TRONG a/ c cu: C cu trc khuu truyn C cu phõn phi khớ C cu trc khuu truyn C cu phõn phi khớ BAỉI 20: KHAI QUAT VE ẹONG Cễ ẹOT TRONG H thng bụi trn H thng lm mỏt b) H thng: H thng cung cp nhiờn liu v khụng khớ H thng ng Riờng ng c xng cũn cú thờm h thng ỏnh la H thng bụi trn ng c t cú vai trũ gỡ? m bo ng c lm vic bỡnh thng v tng tui th cho ng c Ti cn phi cú b phn lm mỏt? Gi nhit cỏc chi tit khụng vt quỏ gii hn H thng ỏnh la l gỡ? Vỡ cn cú h thng ỏnh la? L bugi To tia la chõm chỏy ỳng thi im S cu to ca ng c Cũ m B ch hũa khớ xng kỡ a y Xupap thi Np mỏy Xupap np Bugi Pit-tụng Bm nc Cht pittụng Thanh truyn Con i Trc khuu Bỏnh Trc cam Bỏnh rng phõn phi Bm du bụi trn cacte Lit kờ cỏc chi tit hỡnh 20.1 sgk trang96 thuc c cu v h thng ? + c cu phõn phi khớ cú cỏc chi tit sau: - 10 bỏnh rng phõn phi - 16 xupap thi - 14 xupap np - trc cam - i - 18.a y - 17 cũ m ... hoc kỡ III CU TO CHUNG CA NG C T TRONG a/ c cu: C cu trc khuu truyn C cu phõn phi khớ C cu trc khuu truyn C cu phõn phi khớ BAỉI 20: KHAI QUAT VE ẹONG Cễ ẹOT TRONG H thng bụi trn H thng lm mỏt... NIM V PHN LOI NG C T TRONG Khỏi nim: L ng c nhit m quỏ trỡnh t chỏy nhiờn liu sinh nhit v quỏ trỡnh bin i nhit nng thnh cụng c hc din xi lanh ng c II- KHI NIM V PHN LOI NG C T TRONG ng c hi nc cú... than Hiu sut 20% Nm Ngi phỏt minh Loi ng c Thụng s 1885 Gụlip eml Ngi c CTu tiờn Chy bng xng HP- tc 800 vũng/ phỳt 1897 Ruụnpho Sacl Sreờng iờzen ngi c CT u tiờn chy bng iờzen 20HP Hiu sut 26%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 khai quat ve dong co dot trong , Bai 20 khai quat ve dong co dot trong , Bai 20 khai quat ve dong co dot trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay