bai 20 khai quat dong co dot trong 3

22 42 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

*** Quan sát *** Quan sát *** Quan sát *** Quan sát *** Quan sát *** Quan sát Tìm điểm giống khác động thiết bị trên? CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I/ Sơ lược lịch sử phát triển động đốt Nhóm Andromeda tìm hiểu trình bày cho lớp vào tiết (16-12) Thời gian trình bày: tối đa 10 phút II/ Khái niệm phân loại động đốt 1) Khái niệm Là động nhiệt: Khi đốt cháy nhiên liệu Nhiệt Biến đổi Diễn xi lanh động Cơ II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Động pit-tông Động đốt Động tuabin khí Động phản lực pit-tông chuyển động tịnh tiến pit-tông chuyển động quay II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Phân loại dựa vào nhiên liệu sử dụng Động xăng Động đốt Động diesel Động gas (không phổ biến) II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Phân loại dựa vào chu trình làm việc pittông Động kì (4 thì) Động pittông Động kì (2 thì) III/ Cấu tạo chung động đốt Cơ cấu trục khuỷu truyền cấu Động đốt Cơ cấu phân phối khí Hệ thống bôi trơn Hệ thống làm mát hệ thống Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí Hệ thống khởi động III/ Cấu tạo chung động đốt II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại pit-tông chuyển động tịnh tiến II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại pit-tông chuyển động quay II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại pit-tông chuyển động quay II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Động tuabin khí II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Động kì II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Động kì II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Động kì II/ Khái niệm phân loại động đốt 2) Phân loại Động kì ... sát Tìm điểm giống khác động thiết bị trên? CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG BÀI 20 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I/ Sơ lược lịch sử phát triển động đốt Nhóm Andromeda tìm hiểu trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 20 khai quat dong co dot trong 3 , bai 20 khai quat dong co dot trong 3 , bai 20 khai quat dong co dot trong 3 , II/ Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong, III/ Cấu tạo chung của động cơ đốt trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay