Bai 20 khai quat ve dong co dot trong

22 50 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:08

Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG BÀI 20: Khái qt động đốt I Sơ lược lịch sử phát triển động đốt Jean Étienne Lenoir (1822-1900) chế tạo thành công động đốt kỳ 1886 1885 1834-1900 1858-1913 II Tìm hiểu động đốt Khái niệm: • Động đốt động nhiệt mà q trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt q trình biến đổi động thành diễn bên xi lanh động Phân Loại: • Động pit-tơng   Chuyển động tịnh tiến Chuyển động quay • • Động tua bin khí Động phản lực • Phân loại theo dấu hiệu:  Theo nhiên liệu:     Động xăng Động điêzen Động gas Theo số hành trình pit tơng chu kì làm việc:   Động kì Động kì Động kì Động kì Động van ken(pittong quay) Động tuabin khí Động Tuabin khí Động chạy khí gas thiên nhiên Động xăng Động đốt cho máy phát điện Động cho tàu thuyền III Cấu tạo chung • • • • • • Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu phân phối khí Hệ thống bơi trơn Hệ thống làm mát Hệ thống cung cấp nhiên liệu khơng khí Hệ thống khởi động Pitong Thanh truyền Trục khuỷu Thanh truyền Bộ làm mát Hệ thống làm mát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 khai quat ve dong co dot trong , Bai 20 khai quat ve dong co dot trong , Bai 20 khai quat ve dong co dot trong , Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG, I. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong, II. Tìm hiểu về động cơ đốt trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay