tu dong hoa trong che tao co khi

13 29 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:08

I Máy tự động, người máy cơng nghiệp xuất dây chuyền sản Máy tự động  a Khái niệm  Là máy hồn thành nhiệm vụ theo chương trình định trước mà khơng tham gia trực tiếp người I Máy tự động, người máy cơng nghiệp xuất dây chuyền sản Máy tự động b Phân loại - Máy tự động cứng: điều khiển khí nhờ cấu cam - Máy tự động mềm: điều khiển theo chương trình cài đặt máy tính I Máy tự động mềm – Máy tiện CNC I Máy tự động mềm – Máy tiện CNC I Máy tự động mềm – Máy tiện CNC Người máy công nghiệp (Rôbốt)  a Khái niệm  Là thiết bị tự động đa chức hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa q trình sản xuất 2 Người máy công nghiệp (Rôbốt) b Cơng dụng Dùng dây truyền sản xuất cơng nghiệp Thay người nơi nguy hiểm độc hại 3 Dây chuyền tự động  a Khái niệm  Là tổ hợp máy thiết bị tự động xếp theo trật tự xác định để thực cơng việc khác nhằm hồn thành sản phẩm 3 Dây chuyền tự động  b Ví dụ: Dây chuyền chế tạo chi tiết trục Dây chuyền tự động Ô nhiễm môi trường sx khí  Dầu mỡ, chất bơi trơn, phế thải gây nhiễm mơi trường 2 Các biện pháp bảo vệ môi trường  Sử dụng cơng nghệ cao → giảm chi phí lượng → tiết kiệm nhiên liệu  Xử lý dầu mỡ, nước thải trước thải mơi trường  Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường ... nghiệp xuất dây chuyền sản Máy tự động b Phân loại - Máy tự động cứng: điều khi n khí nhờ cấu cam - Máy tự động mềm: điều khi n theo chương trình cài đặt máy tính I Máy tự động mềm – Máy tiện CNC
- Xem thêm -

Xem thêm: tu dong hoa trong che tao co khi , tu dong hoa trong che tao co khi , tu dong hoa trong che tao co khi , I. Máy tự động mềm – Máy tiện CNC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay