BAI 19 TU DONG HOA TRONG CHE TAO CO KHI 6

21 41 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:08

Bài 19 Tự động hoá chế tạo khí I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự động: a Khái niệm: Pha cefe tu dong Cat thep gas_plasma Cat thep tu dong May tu dong Tien go tu dong Dem tien tu dong I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự động: a Khái niệm: Vậy: Máy tự động máy hoàn thành công việc theo chơng trình từ trớc mà tham gia trực tiếp từ ngời b.Phân loại * Máy tự động cứng : *Máy tự động mềm: I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự a Khái động: niệm: b.Phân * loại Máy tự động cứng : máy đợc điều khiển khí nhờ cấu cam(cam:là dạng lu tr chơng trinh) +u Tạođiểm: suất cao so với máy thông thờng + nhợc điểm: Khi chi tiết gia công thay đổi ,phải thay đổi cam điều khiển,mất nhiều thời gian điều chỉnh máy,thiết kế chế tạo cam I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự a Khái động: niệm: b.Phân * loại Máy tự động cứng *Máy :tự động mềm: Dễ dàng thay đổi gia công chi tiết khác (chơng trình điều khiển đợc số hoá) -Máy tiện điều khiển số NC -Máy tiện điều khiển số hoá CNC NC CNC CNC I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự động: Ngời máy công nghiệp(Robot) ASIMO I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự động: Ngời máy công Khái nghiệp(Robot) Làniệm thiết bị hoạt động đa chức theo chơng trinh để phục vụ Đặc trình sản xuất +khả thay đổi điểm: chuyển động + Xử lý thông tin + lao động liên tục,không Công mệt mỏi , dụng:trong dây chuyền +Dùng sản +Thay xuất ngời làm việc nơi độc hại,nguy hiểm I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự Ngời máy công động: Dây chuyền nghiệp(Robot) tự động Máy số Máy số Phô i (Tiện) Băng tải Robot số1 Các máy tự động Các Robot (phay rãnh then) Máy số3 (mài trục) Robot số Robot số Dây chuyền sản xuất tự động Sản phẩm I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động Máy tự Ngời máy công động: Dây chuyền nghiệp(Robot) tựCông động dụng: +Thay ngời +Thao tác kỹ thuật sản xuất +Năngxác suất lao động +Hạ giácao thành sản phẩm Nguyên lý: +Phôi đợc đa lên +Robot băng tải 1,2,3 lắp phôi lên băng tải 1,2,3 tháo phôi đặt xuống băng tải gia công xong I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động II Các biện pháp đảm bảo phát triển bên vững sản xuất khí Ô nhiễm môi trờng sản xuất khí Nguyên nhân: I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động II Các biện pháp đảm bảo pháT triển bềN vững sản xuất khí Ô nhiễm môi trờng sản xuất khí Nguyên -nhân Chất thải từ trình -sản ý thức ngời môi xuất trờng,làm ô nhiễm đất nớc Trách nhiệm - Các nhà sản xuất ngời lao động phải có ý thức bảo vệ môi trờng - Tất ngời cần phải có ý thức bảo vệ môi trờng sống I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự động II Các biện pháp đảm bảo phat triển bên vững sản xuất khí Ô nhiễm môi trờng sản Biện xuất pháp khí đảm bảo phát triển bền vững sản xuất khí Mục -Nhằm thoả mãn nhu đích: -Không ảnh cầu hởng đến hệ t ơng lai -Đảm bảo phát triển hệ thống xanh-sạch-đẹp Biện pháp phat triển bền -áp dụng công nghệ cao vững: sản lý xuất -Xử chất thải trớc đa vào môi ờngý thức bảo vệ -Giáotrdục môi trờng Robot tham hiem mat Mỏy tin CNC TNC 20A cho gia cụng ct gt dng nng Robot tham hiem mat trang trang12 III.Câu hỏi củng cố Máy tự động gì?có loại máy tự động? Robot gì?nêu ví dụ sử dụng robot sản xuất khí? Dây chuyền tự động gì?Máy tự động dây chuyền tự động đem lại lợi ích cho ngời? Nêu ví dụ ô nhiễm môi trờng biện pháp đảm bảo phát triển bền vững sản xuất khí? ... dây chuyền tự động Máy tự động: a Khái niệm: Pha cefe tu dong Cat thep gas_plasma Cat thep tu dong May tu dong Tien go tu dong Dem tien tu dong I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây chuyền tự... máy đợc điều khi n khí nhờ cấu cam(cam:là dạng lu tr chơng trinh) +u Tạođiểm: suất cao so với máy thông thờng + nhợc điểm: Khi chi tiết gia công thay đổi ,phải thay đổi cam điều khi n,mất nhiều... động mềm: Dễ dàng thay đổi gia công chi tiết khác (chơng trình điều khi n đợc số hoá) -Máy tiện điều khi n số NC -Máy tiện điều khi n số hoá CNC NC CNC CNC I máy tự động,ngời máy công nghiệp dây
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 19 TU DONG HOA TRONG CHE TAO CO KHI 6 , BAI 19 TU DONG HOA TRONG CHE TAO CO KHI 6 , BAI 19 TU DONG HOA TRONG CHE TAO CO KHI 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay