Bai 17 conghe cat got kim loai

10 45 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:07

XIN CHÀO Q THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CHƯƠNG 4: CƠNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HĨA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ BÀI 17 : CƠNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN HIẾU TR.THPT CHUN NGUYỄN DU - BMT KIỂM TRA BÀIBÀI MỚI Hãy nêu chất ưu, nhược điểm cơng nghệ chế tạo phơi phương phương pháp phương giapháp pháp cơnghàn? đúc? áp lực? Và kể tên số phương pháp hàn thơng dụng? Bài 17 : NỘI DUNG : I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt 2/ Ngun lí cắt 3/ Dao cắt II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện 2/ Các chuyển động tiện 3/ Khả gia cơng tiện Cơng nghệ cắt gọt kim loại I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt: * Là lấy phần kim loại phơi dạng phoi nhờ dụng cụ cắt, để thu chi tiết có hình dạng kích thước theo u cầu * Là phương pháp gia cơng phổ biến ngành chế tạo khí có ý nghĩa quan trọng tạo chi tiết máy có độ xác cao Bài 17 : NỘI DUNG : I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt 2/ Ngun lí cắt 3/ Dao cắt Cơng nghệ cắt gọt kim loại I – Ngun lí cắt dao cắt: 2/ Ngun lí cắt: a) Q trình hình thành phoi: – Phơi – Mặt phẳng trượt – Phoi – Dao – Chuyển động cắt b).Giả Chuyển sử phơi động cốcắt: định, dao chuyển động tịnh tiến Bộ phậnđộng cắt daođối có dạngdao nhưvà cáiphơi Là chuyển tương chêm cắt Dưới tác dụng lực, dao tiến vào phơi làm cho lớp kim loại phía trước dao bị dịch chuyển theo mặt trượt tạo thành phoi Bài 17 : NỘI DUNG : I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt 2/ Ngun lí cắt Cơng nghệ cắt gọt kim loại I – Ngun lí cắt dao cắt: 3/ Dao cắt: Có nhiều loại dao, ta xét dao tiện cắt đứt a) Các mặt dao: b) Các góc dao: 3/ Dao cắt * c) GócVật trước γ gócdao: tạo mặt trước dao với liệu làm mặt phẳng song song với mặt đáy Góc γ lớn * Thân dao thường phoi dễ làm thép tốt (như thép 45) * Bộ sau phậnαcắt chế tạo cácdao vật liệu độ * Góc gócdao hợpđược mặt sautừcủa với có tiếp cứng, khảphơi năngđichống mài dao mòn khảαnăng tuyến qua mũi Góc càngbền lớn,nhiệt ma cao sát nhưphơi thépvới gió,mặt hợpsau kim cứng… giảm * Góc sắc β góc hợp mặt trước mặt sau dao Góc sắc nhỏ, dao sắc dao ýếu chóng mòn Bài 17 : NỘI DUNG : I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt 2/ Ngun lí cắt 3/ Dao cắt II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện 2/ Các chuyển động tiện 3/ Khả gia cơng tiện Cơng nghệ cắt gọt kim loại II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện: * Các phận máy tiện: Hình 17.3 2/ Các chuyển động tiện: * Chuyển động cắt: Phơi quay tròn, dao chuyển động tịnh tiến * Chuyển động tiến dao gồm: - Chuyển động tiến dao ngang Sng : để cắt đứt phơi gia cơng mặt đầu Bài 17 : NỘI DUNG : I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt 2/ Ngun lí cắt 3/ Dao cắt II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện 2/ Các chuyển động tiện 3/ Khả gia cơng tiện Cơng nghệ cắt gọt kim loại II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện: * Các phận máy tiện: Hình 17.3 2/ Các chuyển động tiện: * Chuyển động cắt: Phơi quay tròn, dao chuyển động tịnh tiến * Chuyển động tiến dao gồm: - Chuyển động tiến dao ngang Sng : để cắt đứt phơi gia cơng mặt đầu - Chuyển động tiến dao dọc Sd : để gia cơng theo chiều dài chi tiết Bài 17 : NỘI DUNG : I – Ngun lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt 2/ Ngun lí cắt 3/ Dao cắt II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện 2/ Các chuyển động tiện 3/ Khả gia cơng tiện Cơng nghệ cắt gọt kim loại II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện: * Các phận máy tiện: Hình 17.3 2/ Các chuyển động tiện: * Chuyển động cắt: Phơi quay tròn, dao chuyển động tịnh tiến * Chuyển động tiến dao gồm: Chuyển động tiến dao ngang Sng : để cắt đứt phơi gia 3/.- Khả gia cơng tiện: cơng mặt đầu Tiện - Chuyển gia cơng động tiến daomặt dọc tròn Sd : để xoay giangồi cơngvà theo trong, chiều dài mặt đầu, mặt ngồi mặt tròn xoay định chi tiết hình, loại rentiến ngồi trong…hoặc mặt định hình - Chuyển động daovàphối hợp : tạo thành chuyển động tiến dao chéo để gia cơng mặt mặt định hình CỦNG CỐ I –CHÀO Ngun CÁC lí cắt vàTHẦY dao cắt: XIN CƠ 1/ Bản chất gia cơng kim loại cắt gọt VÀ2/.CÁC EM HỌC SINH Ngun lí cắt 3/ Dao cắt II – Gia cơng máy tiện: 1/ Máy tiện 2/ Các chuyển động tiện 3/ Khả gia cơng tiện ... kim loại phía trước dao bị dịch chuyển theo mặt trượt tạo thành phoi Bài 17 : NỘI DUNG : I – Nguyên lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia công kim loại cắt gọt 2/ Nguyên lí cắt Công nghệ cắt gọt kim. .. chuyển động tiện 3/ Khả gia công tiện Công nghệ cắt gọt kim loại I – Nguyên lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia công kim loại cắt gọt: * Là lấy phần kim loại phôi dạng phoi nhờ dụng cụ cắt, để thu chi... chi tiết máy có độ xác cao Bài 17 : NỘI DUNG : I – Nguyên lí cắt dao cắt: 1/ Bản chất gia công kim loại cắt gọt 2/ Nguyên lí cắt 3/ Dao cắt Công nghệ cắt gọt kim loại I – Nguyên lí cắt dao cắt:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 17 conghe cat got kim loai , Bai 17 conghe cat got kim loai , Bai 17 conghe cat got kim loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay