bai 17 cong nghe cat got kim loai 5

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:06

LỚP 11A7 trường THPT Mang Thít Ch¬ng 4: CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI Bµi 17: C«ng nghÖ c¾t gät VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ kim lo¹ilí cắt I Nguyên vàCƠ daoKHÍ cắt TẠO II.Gia công máy tiện II Gia c«ng trªn m¸y tiÖn: M¸y tiện: Ụ trước hộp trục Mâm cặp Bàn dao dọc Ụ động 7.Bàn xe dao 8.Thân máy Đài gá dao Bàn dao ngang 9.Hộp bước tiến dao 2 C¸c chuyển động tiện: - Khi tiện có chuyển động sau: + Chuyển động cắt: phôi quay tròn tạo tốc độ cắt Vc + Chuyển động tiến dao gồm: Chuyển động tịnh tiến dao ngang Sng Chuyển động tịnh tiến dao dọc Sd Chuyển động tịnh tiến dao ngang Schéo Nhận xét: Sng: Thực nhờ bàn dao ngang để cắt đứt phôi gia công mặt đầu Sd: Thực nhờ bàn dao dọc bàn xe dao để gia công theo chiều dài chi tiết Schéo: Phối hợp SD SNG để gia công mặt côn mặt định hình MC30/22MCL3022 MÁY TIỆN CHÉP HÌNH Khả gia công tiện: - Gia công được: + Các mặt tròn xoay + Các mặt đầu, mặt côn + Các mặt tròn xoay định hình + Các loại ren ren Một số loại máy tiện khác MCF 3015A MCF 3015B MÁY TIỆN THEO MẪU MCF 3024 MÁY TIỆN GỖ THEO MẪU Củng cố Câu1:Nêu tên chi tiết máy tiện? Câu 2:Khi tiện có chuyển động nào? Câu 3: Tiện gia công loại bề mặt nào? ...Ch¬ng 4: CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI Bµi 17: C«ng nghÖ c¾t gät VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ kim lo¹ilí cắt I Nguyên vàCƠ daoKHÍ cắt TẠO II.Gia công máy tiện II... mặt côn + Các mặt tròn xoay định hình + Các loại ren ren Một số loại máy tiện khác MCF 3015A MCF 3015B MÁY TIỆN THEO MẪU MCF 3024 MÁY TIỆN GỖ THEO MẪU Củng cố Câu1:Nêu tên chi tiết máy tiện?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 17 cong nghe cat got kim loai 5 , bai 17 cong nghe cat got kim loai 5 , bai 17 cong nghe cat got kim loai 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay