Bai 17 cong nghe cat got kim loai t2

15 36 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:06

Kiểm tra cũ: Bản chất gia công kim loại cắt gọt? KIỂM TRA BÀI CŨ Cho biết điểm khác Phôi Phoi (cho ví dụ) ? ĐÁP ÁN Phôi : Là vật liệu ban đầu dùng gia công Ví dụ : Các phôi đúc, phôi rèn, phôi dập… Phoi : Quá trình hớt vật liệu dư vật liệu gốc làm cho khối lượng thân giảm so với vật liệu ban đầu (vật liệu dư thừa trình gia công) Ví dụ : Phoi bào bào gỗ, mùn cưa cưa, mạt thép mài dũa thép, phoi đồng tiện đồng… CHƯƠNG 4: Công nghệ cắt gọt kim loại tự động hoá chế tạo khí Tiết 23 – Bài 17:(tiết 2) II.Gia công máy tiện: 1.Máy tiện: • Máy tiện loại máy cắt kim loại, dùng rộng rãi để gia công mặt tròn xoay như :mặt trụ, mặt định hình, mặt nón, mặt ren vít, gia công lỗ ren, mặt đầu cắt đứt Có thể khoan, khoét, doa, cắt ren tarô bàn ren máy • Nếu có đồ gá gia công mặt không tròn xoay, hình nhiều cạnh, ellíp, cam … • Tiện phương pháp gia công phôi quay tròn dụng cụ cắt chuyển động tịnh tiến để tạo hình chi tiết II.Gia công máy tiện: 1.Máy tiện: Ụ trước hộp trục Mâm cặp Đài gá dao Bàn dao dọc Ụ động Bàn dao ngang 7.Bàn xe dao 8.Thân máy 9.Hộp bước tiến dao 2 Các chuyển động tiện: - Khi tiện có chuyển động sau: + Chuyển động cắt: phôi quay tròn tạo tốc độ cắt V + Chuyển động tiến dao gồm: Chuyển động tịnh tiến dao ngang Sng Chuyển động tịnh tiến dao dọc Sd Chuyển động tịnh tiến dao ngang Schéo Nhận xét: • Sng: Thực nhờ bàn dao ngang để cắt đứt phôi gia công mặt đầu • Sd: Thực nhờ bàn dao dọc bàn xe dao để gia công theo chiều dài chi tiết • Schéo: Phối hợp SD SNG để gia công mặt côn mặt định hình MC30/22MCL3022 MÁY TIỆN Khả gia công tiện: - Gia công được: + Các mặt tròn xoay + Các mặt đầu, mặt côn + Các mặt tròn xoay định hình + Các loại ren ren - Độ xác gia công tiện phụ thuộc vào yếu tố sau đây: + Độ xác máy tiện + Độ cứng vững hệ thống công nghệ + Dụng cụ cắt +Trình độ tay nghề công nhân Một số loại máy tiện khác MCF 3015A MCF 3015B MÁY TIỆN THEO MẪU MCF 3024 MÁY TIỆN GỖ THEO MẪU Củng cố Câu1:Nêu tên chi tiết máy tiện? Câu 2:Khi tiện có chuyển động nào? Câu 3: Tiện gia công loại bề mặt nào? ... tiện đồng… CHƯƠNG 4: Công nghệ cắt gọt kim loại tự động hoá chế tạo khí Tiết 23 – Bài 17: (tiết 2) II.Gia công máy tiện: 1.Máy tiện: • Máy tiện loại máy cắt kim loại, dùng rộng rãi để gia công mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 17 cong nghe cat got kim loai t2 , Bai 17 cong nghe cat got kim loai t2 , Bai 17 cong nghe cat got kim loai t2 , CHƯƠNG 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hoá trong chế tạo cơ khí., Khả năng gia công của tiện:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay