cong nghe

20 37 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:06

Giáo viên : Trần Tiến Nam Tổ : Lí – Thể Dục – Cơng Nghệ Năm học : 2009– 2010 Kiểm tra cũ: Câu 1:Hãy nêu tính chất học đặc trưng vật liệu dùng nghành khí 1.Độ bền: Biểu thị khả chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy vật liệu tác dụng ngọai lực Là tiêu vật liệu Giới hạn bền σb đặc trưng cho độ bền vật liệu Giới hạn bền chia làm lọai:  Giới hạn bền kéo σbk (N/mm2), đặc trưng cho độ bền kéo vật liệu  Giới hạn bền nén σbn đặc trưng cho độ bền nén vật liệu 2.Độ dẻo: - Biểu thị khả biến dạng dẻo vật liệu tác dụng ngọai lực - Độ dãn dài tương đối δ (%) đặc trưng cho độ dẻo vật liệu.Vật liệu có độ dãn dài tương đối δ lớn có độ dẻo cao 3.Độ cứng: - Là khả chống lại biến dạng dẻo lớp bề mặt vật liệu tác dụng ngọai lực thơng qua đầu thử có độ cứng cao gọi khơng biến dạng - Trong thực tế thường sử dụng đơn vị đo độ cứng sau:  Độ cứng Brinen (ký hiệu HB) dùng để đo độ cứng vật liệu có độ cứng thấp  Độ cứng Rocven (ký hiệu HRC) dùng để đo độ cứng trung bình cao thép qua nhiệt luyện  Độ cứng Vicker (ký hiệu HV) dùng đo độ cứng vật liệu có độ cứng cao Câu 2:Nêu tính chất cơng dụng vật liệu hữu Polime Vật liệu hữu (Poli me) Nhựa Hợp chất nhiệt HC tổng dẻo hợp VD: Poliamit (PA) Ở nhiệt độ định Dùng chế tạo bánh chuyển sang trạng cho thiết bị kéo sợi thái chảy dẻo, khơng dẫn điện Gia cơng nhiệt nhiều lần Có độ bền khả chống mài mòn cao Nhựa Hợp chất nhiệt HC tổng cứng hợp VD: Epoxi, Polieste khơng no Sau gia cơng nhiệt lần đầu khơng chảy mềm nhiệt độ cao, khơng tan dung mơi, khơng dẫn điện, cứng, bền Dùng để chế tạo lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thủy tinh để chế tạo vật liệu compozit Tiết 19 BÀI 16 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI( t1) I.CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯ PHÁP ĐÚC Hãy kể tênmột số sản phẩm đúc mà em biết? I.CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC 1.Bản chất : Quan sát số sản phẩm Đúc: I.CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC 1.Bản chất :  Kim loại lỏng rót vào khuôn,kết tinh nguội…tạo sản phẩm có hình dạng , kích thước lòng khuôn đúc a) b) d) Lắp ráp khuôn lõi trước rót kim loại c) 2.Ưu nhược điểm: THẢO LUẬN NHĨM (4PHÚT) Nhóm 1+2:Cho biết ưu điểm cuả phương pháp Đúc? Nhóm 3+4:Cho biết nhược điểm cuả phương pháp Đúc? ĐÁP ÁN THẢO LUẬN NHĨM  2.Ưu nhược điểm a.Ưu điểm: -Đúc tất kim loại hợp kim khác -Đúc vật có kích thước lớn nhỏ khác -Tạo hình dạng mà phương pháp khác không tạo (lỗ, hốc rỗng…) b.Nhượcđiểm : Tạo khuyết tật rổ khí,rổ Trong thực tế có phương pháp đúc nào?  Dựa vào khuôn đúc, có phương pháp khác : -Đúc khuôn cát -Đúc khuôn kim loại Tìm hiểu phương pháp Đúc Trong khn cát!  Em cho biết qui trình chế 3.Công nghệ chế tạo phôi tạo phôi phương pháp phương pháp đúc đúc khuôn cát có khuôn cát bước ? Tiến hành làm Khuôn Sản phẩm Chuẩn bò mẫu vật liệu khuôn đúc đúc Nấu chảy Rót kim Chuẩn bò vật loại liệu nấu vào kim loại Hình 16.1.Sơ đồ trình khuôn khuôn cát đúc Bước 1: chuẩn bò vật liệu làm khuôn Mẫu Quan làm sát hình mẫu gỗ khuôn,các nhôm cóem hình cho biết mẫu làm vật liệu gì,hình dạng tiết cần đúc dạng và kích kích thước thươcù như chi so với khuôn ? Vật liệu làm khuôn cát hỗn hợp cát ( khoảng 70-80 %),chất dính kết(10-20 %),còn lại nước Hỗn hợp trộng   Bước 2:Tiến hành làm khuôn -Để làm khuôn phải dùng :Mẫu Để làm khuôn cần dùng dụng cụ gì? cát + đất sét -Để làm khuônmẫu phảivào dùng :Mẫu -Qui trình là:-Đặt vàvà cát cát,để + đất sét chèn khô,tháo khuôn,lấy vật mẫu trình làm khuôn ,tiến hành ? -Qui trình là:-Đặt mẫu vào chèn cát,để khô,tháo khuôn,lấy vật mẫu  Bước 3:Chuẩn bị vật liệu nấu Gang ,than đá,chất trợ dung Vậtliệu nấu gồm chất (thường đá vôi ) gì? Gang ,than đá,chất trợ dung (thường đá vôi ) Bước 4:Nấu chảy kim loại rót kim loại lỏng vào khuôn -Kim loại nấu chảy,được rótthế vào Quá trình thực  khuôn ? nấu chảy,được rót vào -Kim loại -Khi kim loại kết tinh,nguội,phá khuôn khuôn thu vậtkết đúctinh,nguội,phá -Khiđược kim loại khuôn thu vật đúc Chú ý:Rót kim loại từ từ để tránh hỏng  Vật đúc sử dụng không -Sử dụng với ? chi tiết không cần độ xác cao (gọi chi tiết đúc) Ví dụ :Quả tạ kg đúc -Vật đúcVật phải tiếp tục gia tiếpđúc tục (phôi công gọiphải phôi gia công gọi bánh răng,trục xe….) gì? CŨNG CỐ : 1.Bản chất công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc ? ưu điểm nhược điểm phư pháp đúc 3.Cho biết chế tạo phôi phương pháp đúc có
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe , cong nghe , cong nghe , Ưu và nhược điểm: THẢO LUẬN NHĨM (4PHÚT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay