Bai 16

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:05

BÀI 16 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Ưu điểm Khuyết điểm I Phương pháp đúc 1. Bản chất  Có thể tạo Đúc tất các Đúc rót kim loại khuyết điểm rỗ kimlàloại hợp lỏng kim vảo khuôn khí , rỗ xỉ sauđược kim Đúc tất loại tinhcó cáclỏng sảnkết phẩm nguội người kích thước nhỏ ta đến vật lớnnhận đúcvật có có hình dạng Các kết cấu kích thước và hình dạng khác lòng khuôn Có độ xác Chuẩn bị vật mẫu vật liệu làm khuôn Tiến hành làm khuôn Chuẩn bị vật liệu nấu Nấu chảy gang Khuôn đúc Sản phẩm đúc       Các bước Bước Mẫu làm nhôm , gỗ Vật liệu làm khuôn gỗ bao gồm hỗn hợp cát ( 70%80% ) , chất kết dính (đất sét) 20% nước trộn Bước Tiến hành làm khuôn có hình dạng kích thước giống vật đúc Bước Vật liệu nấu gồm gang , than đá , chất trợ dung xác định theo tỉ lệ xác định Bước Sau nấu chảy kim loại tiến hành đổ kl vào khuôn Khi kl nguội kết tinh trở thành vật đúc Nếu đem sử dụng đúc gọi chi tiết đúc Nếu tiếp tục đem gia công cắt gọt , vật đúc gọi phôi đúc II Phương pháp gia công áp lực Nhược điểm Ưu điểm Gia công áp lực dùng ngoại lực thông qua dụng cụ Tạo rathiết phôibịcó tính làm cho kl biến dạng dẻo cao cơgia khícông hóakhối tự 2.DễKhí lượng vật liệu động hóa không thay đổi Đạt độppcao Các gia công áp xác lực : Rèn tự , dập Là thể pp tích tiết diện kim Là pp tiết diện kim loại Không chế tạo hình dạng phức tạp lớn Không chế tạo phôi từ vật liệu có tính dẻo Rèn tự có độ xác suất thấp , đk làm việc nặng nhọc III Phương pháp hàn  Phương pháp hàn nối chi tiết kim loại với cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy , sau kl kết tinh tạo thành mối hàn  Các phương pháp : hàn hồ quang tay , hàn Ưu điểm Nhược điểm Tiết kiệm kl Có thể nối kl có tính chất khác Tạo chi tiết có hình dạng kết cấu phức tạp Mối hàn có độ bền cao kín Tạo chi tiết hàn dễ bị cong vênh nứt biến dạng nhiệt Xong !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16 , Bai 16 , Bai 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay