Bai 16 cong nghe che tao phoi 7

10 32 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:05

Bài16 Công nghệ chế tạo phôi I Công nghệ chế tạo phôi phơng pháp đúc Bản chất đúc Kim loại Nhiệt độ Rót vào khuôn Kim loại lỏng Kim loại định hình Vật đúc u, nhợc điểm công nghệ chế tạo ph phơng pháp đúc a u điểm - Đúc đợc kim loại hợp kim khác -Đúc đợc vật thể có khối lợng khác nhau, hình dạng phức tạp - áp dụng tiến KHKT mà đúc có độ xác cao b Nhợc điểm - Có thể có khuyết tật - Đúc khuôn kim loại có chi phí làm khuôn lớn Công nghệ chế tạo phôi phơng pháp đúc khuôn cát Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn Tiến hành làm khuôn Chuẩn bị vật liệu làm thao Tiến hành Làm thao Chuẩn bị vật liệu nấu Nấu chảy Kim loại Lắp khuôn Khuôn Sản phẩm đúc đúc 1.Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn Mẫu làm gỗ nhôm có hình dạng giống vật đúc t liệu làm khuôn hỗn hợp : Cát + Chất dính kết + Các bớc tiến hành làm khuôn Chuẩn bị vật liệu làm thao (lõi) Xơng thao làm thép - Vật liệu làm thao giống vật lệu làm khuôn Làm thao Lắp ráp khuôn 6, Chuẩn bị vật liệu nấu Nấu chảy kim loại Rót kim loại lỏng vào khuôn khuôn, cắt đậu rót đậu ngót, làm vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16 cong nghe che tao phoi 7 , Bai 16 cong nghe che tao phoi 7 , Bai 16 cong nghe che tao phoi 7 , I. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay