Bai 16 cong nghe che tao phoi tiet 1

42 67 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:05

Bài 16 Công nghệ chế tạophôi (Tiết 1) Một số sản phẩm đúc ? Em kể tên số sản phẩm đúc mà em biết? ? Như đúc? Đúc rót kim loại lỏng vào khuôn, KL kết tinh nguội sản phẩm có hình dạng, kích thước lòng khuôn .Có nhiều phương pháp đúc khác nhau: + Đúc khuôn cát + Đúc khuôn kim loại… ? Trong thực tế vật liệu đúc? - Đúc tất kim loại hợp kim khác ? Đúc tạo vật có hình dạng kích thước -Đúc vậtnhư có khối lượng nhỏ nào? lớn - Đúc vật có kết cấu bên bên phức tạp - Nhiều phương pháp đúc đại có độ xác suất cao • Phương pháp đúc tạo khuyết tật như: - Rỗ khí - Rỗ xỉ - Không điền đầy lòng khuôn - Vật đúc bị nứt… ? Muốn đúc vật người ta phải làm việc gì? Chuẩn bị vật liệu nấu Nấu chảy kim loại Khuôn đúc vào khuôn Tiến hành làm khuôn Rót kim loại lỏng Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn Sơ đồ trình đúc khuôn cát Sản phẩm đúc Bước1.Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn ? Mẫu làm vật liệu gì? Nó có hình dạng kích thước nào? -Mẫu:làm gỗ nhôm, hình dạng, kích thước giống chi tiết cần đúc ? Thành phần khuôn cát gồm chất -Khuôn cát:? +cát khoảng: 70 - 80% +Chất dính kết (đất sét):10 - 20% +nuớc ? Vì phải có chất dính kết, có cát có làm khuôn không? Có đúc Bước 2: Tiến hành làm khuôn không? -Bước 4: Nấu chảy kim loại rót kim loại lỏng vào khuôn ? Quá trình thực nào? - Kim loại nấu chảy rót vào khuôn - Kim loại kết tinh vật đúc ? Vật đúc sử dụng hay không? Vật đúc: + chi tiết đúc: tạ, lưỡi cày,nồi gang,… + phôi đúc: phôi bánh răng, phôi trục xe,… MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT Bản chất công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc là: A Dùng ngoại lực tác dụng làm kim loại biến dạng dẻo B Ghép chi tiết với bu lông đai ốc C Rót kim loại lỏng vào khuôn, kim loại kết tinh thu vật đúc C * Hãy xếp bước tiến hành đúc khuôn cát: -Tiến hành làm khuôn B2 -Nấu chảy rót kim loại lỏng vào khuôn B4 -Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn B1 -Chuẩn B3 bị vật liệu nấu ... khuôn Rót kim loại lỏng Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn Sơ đồ trình đúc khuôn cát Sản phẩm đúc Bước1.Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn ? Mẫu làm vật liệu gì? Nó có hình dạng kích thước nào? -Mẫu:làm... đúc ? Thành phần khuôn cát gồm chất -Khuôn cát:? +cát khoảng: 70 - 80% +Chất dính kết (đất sét) :10 - 20% +nuớc ? Vì phải có chất dính kết, có cát có làm khuôn không? Có đúc Bước 2: Tiến hành làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16 cong nghe che tao phoi tiet 1 , Bai 16 cong nghe che tao phoi tiet 1 , Bai 16 cong nghe che tao phoi tiet 1 , Bài 16. Công nghệ chế tạophôi (Tiết 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay