bai 16 cong nghe che tao phoi 2tiet

25 48 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:05

Người thực : Phạm Tiến Dũng Tổ: Lý – Công Nghệ -Trường THPT Số Quảng Trạch BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC : BẢN CHẤT ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC : : Bản chất : Đúc rót kim loại lỏng vào khuôn , sau kim loại lỏng kết tinh Hãy kể tên nguội người ta nhận vật đúc có hình dạng kích thước số sản phẩm đúc lòng khuôn mà em biết Các nhiều phương pháp đúc : Đúc khuôn cát Đúc khuôn kim loại Đúc áp lực BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI I CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC : : Bản chất : Ưu nhược điểm a Ưu điểm : - Đúc tất kim loại hợp kim khác - Đúc vật có khối lượng khác nhau… - Nhiều phương pháp đúc có độ xác cao suất cao góp phần hạ chi phí sản xuất b Nhược điểm : - Có thể tạo khuyết tật : Rỗ khí , rỗ xỉ ,không điền đầy hết lòng khuôn , vật đúc bị nứt… Video đúc khuôn cát Quan sát kĩ Cách đúc Trong khuôn cát ( Cats in sand mould ) BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Cát Chất dính kết nước Vật liệu làm khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Làm mẫu khuôn Khuôn Mẫu BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Phủ lớp cát áo (Cát mịn ) Cát áo BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Phủ cát đệm tạo lòng khuôn Cát đệm BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đầm Chày đầm chặt cát BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Gạt phẳng cát Gạt BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Lật khuôn Lật khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Làm Khuôn Chốt Khuôn trên chốt Khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Lắp đậu rót đậu ngót Đậu ngót Đậu rót BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đổ vật liệu vào đầm chặt rút đậu ngót đậu rót Đổ vật liệu đầm chặt Rút đậu ngót đậu rót BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Tháo khuôn tạo đường dẫn để rót KLL Bỏ hòm khuôn Tạo đường dẫn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Rút mẫu khỏi Khuôn tạo lòng khuôn Bỏ mẫu khỏi khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đặt hòm khuôn chốt lại BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đổ kim loại nóng chảy qua đậu rót BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Tháo khuôn lấy sản phẩm đúc MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm đúc BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm sau gia công Cắt gọt BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc khuôn cát : Sơ đồ trình đúc khuôn cát : 1: chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn 2: Tiến hành làm khuôn 3:chuẩn bị vật liệu nấu 4: Nấu chảy kim loại : Khuôn đúc 6: Sản phẩm đúc BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc khuôn cát : Quá trình đúc tuân theo bước : B1: Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn Mẫu : làm gỗ nhôm Vật liệu làm khuôn : Cát (70-80%),Chất dính kết (10-20%),nước B2:Tiến hành làm khuôn B3: Chuẩn bị vật liệu nấu B4: Nấu chảy rót KL lỏng vào khuôn Vật đúc sử dụng gọi chi tiết đúc VD Vật đúc phải qua gia công cắt gọt gọi phôi đúc VD Tại làm mẫu đúc gỗ nhôm mà không làm thép Bản Chỉ Việc chất làm ưu hòm công nhược khuôn nghệ điểm chia chế làm tạo phương hai phôi nửa có pháp tác phương đúc dụng?pháp ? đúc ? gang ? a, Ưu điểm : Đúc rót kim loại lỏng vào khuôn , sau kim loại lỏng kết -Đúc tất kim loại hợp kim khác tinh nguội người ta nhận vật đúc có hình dạng - Đúc cáclòng vật có khối lượng khác nhau… kích thước khuôn - Nhiều phương pháp đúc có độ xác cao suất cao góp phần hạ chi phí sản xuất b, Nhược điểm : - Có thể tạo khuyết tật : Rỗ khí , rỗ xỉ ,không điền đầy hết lòng khuôn , vật đúc bị nứt… ... BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đầm Chày đầm chặt cát BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Gạt phẳng cát Gạt BÀI 16 :... BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm đúc BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm sau gia công Cắt gọt BÀI 16. .. TRONG KHUÔN CÁT Làm mẫu khuôn Khuôn Mẫu BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Phủ lớp cát áo (Cát mịn ) Cát áo BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 16 cong nghe che tao phoi 2tiet , bai 16 cong nghe che tao phoi 2tiet , bai 16 cong nghe che tao phoi 2tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay