BAI 15 VAT LIEU CO KHI

17 43 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:04

09/06/17 Free template from www.brainybetty.com Độ bền:  Biểu thị khả chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy vật liệu tác dụng ngọai lực  Là tiêu vật liệu  Giới hạn bền σb đặc trưng cho độ bền vật liệu  Giới hạn bền cao độ bền cao ngược lại  Giới hạn bền chia làm lọai:  Giới hạn bền kéo σbk (N/mm2), đặc trưng cho độ bền kéo vật liệu  Giới hạn bền nén σbn đặc trưng cho độ bền nén vật liệu 09/06/17 Free template from www.brainybetty.com Độ dẻo: - Biểu thị khả biến dạng dẻo vật liệu tác dụng ngọai lực - Độ dãn dài tương đối δ (%) đặc trưng cho độ dẻo vật liệu - Vật liệu có độ dài tương đối δ lớn có độ dẻo cao 09/06/17 Free template from www.brainybetty.com Độ  Là khả chống lại biến dạng dẻo lớp bề cứng: mặt vật liệu tác dụng ngọai lực thông qua đầu thử có độ cứng cao gọi không biến dạng  Trong thực tế thường sử dụng đơn vị đo độ cứng sau:  Độ cứng Brinen (ký hiệu HB) dùng để đo độ cứng vật liệu có độ cứng thấp  Độ cứng Rocven (ký hiệu HRC) dùng để đo độ cứng trung bình cao thép qua nhiệt luyện  Độ cứng Vicker (ký hiệu HV) dùng đo độ cứng vật liệu có độ cứng cao Tên vật liệu Thành phần Vật liệu Hợp chất hóa vô học nguyên tố kim lọai với nguyên tố kim lọai kết hợp với VD: Gốm Coranhđông Tính chất Ứng dụng Độ cứng, độ bền nhiệt cao (làm việc nhiệt độ 2000oC÷3000oC Dùng chế tạo đá mài, mảnh dao cắt, chi tiết máy thiết bị sản xuất sợi dùng CN dệt Đá mài Mảnh dao cắt Các chi tiết máy Các loại ống bôbin – dao cắt Phụ tùng , thiết bị ngành sợi 10 Nhựa Hợp chất nhiệt HC tổng dẻo hợp VD: Poliamit (PA) Vật liệu hữu (Polime) Nhựa Hợp chất nhiệt HC tổng cứng hợp VD: Epoxi, Polieste không no 09/06/17 Ở nhiệt độ định chuyển sang trạng thái chảy dẻo, không dẫn điện Gia công nhiệt nhiều lần Có độ bền khả chống mài mòn cao Dùng chế tạo bánh cho thiết bị kéo sợi Sau gia công nhiệt lần đầu không chảy mềm nhiệt độ cao, không tan dung môi, không dẫn điện, cứng, bền Dùng để chế tạo lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thủy tinh để chế tạo vật liệu compozit Free template from www.brainybetty.com 11 Bánh máy dệt Bánh máy kéo sợi 12 Tấm lắp cầu dao điện 13 Compoz Các lọai cacbit, it ví dụ cacbit kim lọai vonfram (WC), cacbit tantan (TaC), liên kết với nhờ coban Có độ cứng, độ bền, độ bền nhiệt cao (làm việc nhiệt độ 800oC ÷ 1000oC) Vật liệu compo- Compoz Nền epoxi, Độ cứng, độ it cốt cát vàng, bền cao zit vật liệu hữu sỏi Độ bền cao Nền epoxi, (tương đương cốt nhôm thép ), nhẹ ôxit Al2O3 dạng hình cầu có cho thêm sợi cacbon Dùng chế tạo dụng cụ cắt gia công cắt gọt Dùng chế tạo thân máy công cụ Dùng chế tạo cánh tay người máy, nắp máy 14 Dụng cụ cắt 15 Máy phay Máy cắt góc Máy hàn Máy công cụ 16 Nắp máy Cánh tay người máy Người máy 17 ... hợp với sợi thủy tinh để chế tạo vật liệu compozit Free template from www.brainybetty.com 11 Bánh máy dệt Bánh máy kéo sợi 12 Tấm lắp cầu dao điện 13 Compoz Các lọai cacbit, it ví dụ cacbit kim... vonfram (WC), cacbit tantan (TaC), liên kết với nhờ coban Có độ cứng, độ bền, độ bền nhiệt cao (làm việc nhiệt độ 800oC ÷ 1000oC) Vật liệu compo- Compoz Nền epoxi, Độ cứng, độ it cốt cát vàng, bền... - Vật liệu có độ dài tương đối δ lớn có độ dẻo cao 09/06/17 Free template from www.brainybetty.com Độ  Là khả chống lại biến dạng dẻo lớp bề cứng: mặt vật liệu tác dụng ngọai lực thông qua đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 15 VAT LIEU CO KHI , BAI 15 VAT LIEU CO KHI , BAI 15 VAT LIEU CO KHI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay