Bai 14 on tap

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:04

- Quá trình t/kế - Bản vẽ KT T/ kê & vẽ KT - Khái niệm - HCPC 1và điểm tụ Hchiếu phối cảnh - PP vẽ phác HCPC -K/niệm &ø t/sốcắt–Hình cắt Mặt -HCTĐ vuông góc - HCTĐ xiên góc cân - Cách vẽ HCTĐ Hchiếu trục đo - Khái niệm Hchiếu vuông góc - Cách loại mặt cắt - Bản loại hình cắt - PP chiếu góc thứ - PP chiếu góc thứ - Khổ giấy - Tỉ lệ - Nét vẽ - Chữ viết -Các kích thước Tiêu chuẩn TBBV Hình biểu diễn -VKT máy Lập Bvẽ MT - Phần mềm AutoCAD -Bản vẽ chi tiết - Cách lập BVõ chi tiếtvẽ khí Bản - Bản vẽ lắp - Khái niệm - BV m/bằng tổng thể Bản vẽ xây dựng -Các hình BD nhà Bản vẽ kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 14 on tap , Bai 14 on tap , Bai 14 on tap

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay