Bai 12 thuc hanh

10 32 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:04

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: EM HÃY TRÌNH BÀY NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ? LÀ BẢN VẼ HÌNH CHIẾU BẰNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN KHU ĐẤT CẦN XÂY DỰNG THỂ HIỆN VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG XÁ, CÂY SANH… HIỆN CÓ HOẶC DỰ ĐỊNH XÂY DỰNG DÙNG ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TRÌNH, CÓ VẼ MŨI TÊN CHỈ HƯỚNG BẮC Câu hỏi 2: EM HÃY CHO BIẾT BẢN VẼ XÂY DỰNG CÓ BAO NHIÊU HÌNH BIỂU DIỄN? ĐÓ LÀ NHỮNG HÌNH NÀO VÀ HÌNH NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT? CÓ HÌNH BIỂU DIỂN CÁC MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT HÌNH MẶT BẰNG LÀ QUAN TRỌNG NHẤT BÀI 12 THỰC HÀNH I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH III CÁC BƯỚC TIẾT HÀNH ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG BÀI 12 THỰC HÀNH I CHUẨN BỊ - DỤNG CỤ: BỘ DỤNG CỤ VẼ KĨ THUẬT -TÀI LIỆU: SÁCH GIÁO KHOA - ĐỀ BÀI: CÁC HÌNH BIỂU DIỄN VÀ CÁC BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA NGÔI NHÀ BÀI 12 THỰC HÀNH I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ - ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG CỦA NGÔI NHÀ BÀI 12 THỰC HÀNH ? EM HÃY CHO BIẾT TRẠM XÁ CÓ BAO NHIÊU NGÔI NHÀ? → TRẠM XÁ CÓ BA NGÔI NHÀ ? EM HÃY NÊU CHỨC NĂNG TỪNG NGÔI NHÀ? → NHÀ KHÁM BỆNH → NHÀ ĐIỀU TRỊ → NHÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRẠM XÁ BÀI 12 THỰC HÀNH ? EM HÃY ĐÁNH SỐ CÁC NGÔI NHÀ TRÊN HÌNH HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH THEO GHI CHÚ Ở TRÊN MẶT BẰNG TỔNG THỂ? CHIẾU PHỐI CẢNH TRẠM XÁ NHÀ ĐIỀU TRỊ NHÀ KHHGĐ NHÀ KHÁM BỆNH BÀI 12 THỰC HÀNH ? EM HÃY CHỈ RÕ HƯỚNG QUAN SÁT ĐỂ NHẬN ĐƯỢC MẶT ĐỨNG CÁC NGÔI NHÀ CỦA TRẠM XÁ? MẶT ĐỨNG TRẠM XÁ N Ậ NH ĐỂ NG S Ứ Q TĐ NG MẶ Ớ C Ư H ƯỢ Đ HƯỚNG QS ĐỂ NHẬN ĐƯỢC MẶT ĐỨNG BÀI 12 THỰC HÀNH MẶT BẰNG TẦNG CÁC KÍCH THƯỚC LIÊN QUAN: TƯỜNG DÀY 0,22M, 1400 VÁCH NGĂN 0,11M, 1300 1400 1400 CỬA SỔ PSHC RỘNG 2,2M, CỬA SỔ KHÁC RỘNG 1,4M, 4000 CỬA ĐI RỘNG 0,8M ? EM HÃY TÍNH TOÁN VÀ GHI CÁC KÍCH THƯỚC CÒN THIẾU TRÊN BẢN VẼ? 800 1500 2200 5200 1400 1500 3000 8200 BÀI 12 THỰC HÀNH MẶT BẰNG TẦNG CÁC KÍCH THƯỚC LIÊN QUAN: TƯỜNG DÀY 0,22M, 1400 VÁCH NGĂN 0,11M, 1300 1400 1400 CỬA SỔ PSHC RỘNG 2,2M, CỬA SỔ KHÁC RỘNG 1,4M, 4000 CỬA ĐI RỘNG 0,8M ?EM HÃY TÍNH DIỆN TÍCH CÁC PHÒNG NGỦ, PHÒNG SINH HOẠT CHUNG? DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ (4,2m-0,22m/2-0,11m/2) x (4,0m – 2x0,22m/2) = 15,25m2 DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ (4,0m-0,22m/2-0,11m/2) x (4,0m – 2x0,22m/2) = 14,50m2 DIỆN TÍCH PHÒNG SHC (5,2m - 2x0,22m/2) x (3,8m – x 0,22m/2) = 17,83m2 800 1500 2200 5200 1400 1500 3000 8200 TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ • NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC HÀNH:  SỰ CHUẨN BỊ  VIỆC THỰC HIỆN CÁC BÀI TẬP  THÁI ĐỘ HỌC TẬP • YÊU CẦU HỌC SINH VỀ NHÀ HỌC BÀI ĐỂ THI HỌC KÌ VÀ ĐỌC TRƯỚC BÀI 13 ...BÀI 12 THỰC HÀNH I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH III CÁC BƯỚC TIẾT HÀNH ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG BÀI 12 THỰC HÀNH I CHUẨN BỊ - DỤNG CỤ:... VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA NGÔI NHÀ BÀI 12 THỰC HÀNH I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ - ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG CỦA NGÔI NHÀ BÀI 12 THỰC HÀNH ? EM HÃY CHO BIẾT TRẠM XÁ... XÁ BÀI 12 THỰC HÀNH ? EM HÃY ĐÁNH SỐ CÁC NGÔI NHÀ TRÊN HÌNH HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH THEO GHI CHÚ Ở TRÊN MẶT BẰNG TỔNG THỂ? CHIẾU PHỐI CẢNH TRẠM XÁ NHÀ ĐIỀU TRỊ NHÀ KHHGĐ NHÀ KHÁM BỆNH BÀI 12 THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12 thuc hanh , Bai 12 thuc hanh , Bai 12 thuc hanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay