ban ve xay dungthanhktlt

37 55 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:03

Kim tra bi c Cú my loi bn v k thut? Nờu ng dng ca mi loi? Cú loi bn v k thut: Bn v c khớ: th hin c im, hỡnh dỏng, cu to v cỏc thụng s k thut ca cỏc mỏy múc, thit b oc dựng sn xut c khớ Bn v xõy dng: th hin c im, hỡnh dỏng, kt cu v cỏc thụng s k thut ca cỏc cụng trỡnh xõy dng c dựng thi cụng xõy dng Quan sỏt v nhn xột thi cụng c cụng ngigỡ ta ?phi s dng Nhng hỡnh nhcỏc trờn thtrỡnh hintrờn ni ,dung bn v gỡ ? Tit 15 Bài 11: Bản vẽ xây dựng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Vũ Thanh Tổ: Vật lý - CNCN NI DUNG I KHI NIM CHUNG II BN V MT BNG TNG TH III CC HèNH BIU DIN NH I KHI NIM CHUNG Bn v xõy dng l gỡ ? Bn v xõy dng : L cỏc bn v liờn quan n thit k , thi cụng , lp rỏp, kim tra ,s dng .cỏc cụng trỡnh kin trỳc v xõy dng Bn v Bn v nh nhth :L hinv nith dung gỡ ? bn hin hỡnh dng,kớch thc v cu to ca ngụi nh I KHI NIM CHUNG => Ngi thi cụng cn c vo bn v xõy dng ngụi nh BN V NH II BN V MT BNG TNG TH II BN V MT BNG TNG TH Hỡnh phi tng cnh th caca trng hc.hc Bn vchiu mt bng trng Nhỡn t õu m ta cú mt bng tng th? - L bn v hỡnh chiu bng ca cỏc cụng trỡnh trờn khu t xõy Bn v mt bng tng th th dng hin ni trỡnh dung vi gỡ ?h thng ng sỏ, cõy xanh -Th hin v trớ cỏc cụng - nh hng cỏc cụng trỡnh, trờn bn v mt bng tng th thng v mi tờn ch hng bc 1.Mt bng : III CC HèNH BIU DIN NGễI NH ngkorvat CễNG TRèNH CU CễNG TRèNH NG 1,So sỏnh s khỏc ca mt bng tng th vi hỡnh chiu bng ca vt th n gin? TL: Trờn mt bng tng th: - Khụng biu din chi tit (nột khut) - Dựng nhiu kớ hiu biu din cụng trỡnh, cõy ci 2,So sỏnh s khỏc ca mt ng vi hỡnh chiu ng ca vt th? TL: Mt ng ca ngụi nh: - V bng nột mnh - Khụng biu din phn khut - v thờm cõy ci Cng c Chn cõu tr li ỳng nht: Trong cỏc hỡnh biu din ngụi nh, hỡnh no l quan trng nht? A Mt ng B Mt bng C Mt ct D C ba hỡnh trờn Cng c Chn cõu tr li ỳng: Trong cỏc hỡnh biu din ngụi nh, mt bng l: A Hỡnh chiu ng B Hỡnh chiu bng C Hỡnh ct bng D Hỡnh ct cnh Dn dũ V nh cỏc em hc bi v chỳ ý tr li cỏc cõu hi sỏch giỏo khoa Cỏc em xem li k cỏc ký hiu quy c trờn bn v c trc bi 12 sỏch giỏo khoa chun b thc hnh Chun b cỏc dựng cn thit chỳng ta hc tit thc hnh: compa, ờke, thc k Bài học đến kết thúc Cảm ơn quý thầy cô em!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve xay dungthanhktlt , ban ve xay dungthanhktlt , ban ve xay dungthanhktlt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay