BÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC của AXIT

20 85 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:03

Tính chất hóa học của axit: tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại.2.Kĩ năng: Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất hóa học của axit nói chung.3.Thái độ: Có hứng thú , say mê học tập .II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, SGV, bài giảng pp, dụng cụ và hóa chất dùng cho các thí nghiệm. 2. Học sinh : Học và làm bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài mới.III. PHƯƠNG PHÁP: đàm thoại, thuyết trình, đặt vấn đề , thí nghiệm trực quan. Bài : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT Bài : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT NỘI DUNG CHÍNH I TÍNH CHẤT HÓA HỌC II PHÂN LOẠI I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu Quan sát thí nghiệm sau: Axit làm đổi màu quỳ tím sang màu gì? màu đỏ Như vậy, hóa học quỳ tím dùng để làm gì? Nhận biết axit Quỳ tím dd axit I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu  : Dung dịch axit ( HCl, H2SO4; HNO3; …) làm đổi màu quỳ tím sang đỏ Vì nước rau muống xanh, vắt chanh vào chuyển sang màu vàng đỏ (nhạt)  ? Môi trường axit Axit Kiềm + chất thị màu I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu 2.Axit tác dụng với kim loại Quan sát thí nghiệm sau: Hiện tượng xảy thí nghiệm ? + ống 1: Zn tan dần, có tượng sủi bọt khí + ống 2: tượng Kim loại Zn =Al; Fe; Mg… axit HCl = H2SO4 loãng Rút kết luận TCHH axit từ thí nghiệm ? ống ống Kim loại Cu =Ag/ Au I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu 2.Axit tác dụng với kim loại Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2  Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2 => axit + Kim loại * → muối + khí H2 * Kim loại Mg, Zn, Al, Fe… Chú ý: * Axit + Cu/Ag/Au→ không xảy phản ứng * HNO3; H2SO4 đặc tác dụng với nhiều KL nói chung không giải phóng khí H2 I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu 2.Axit tác dụng với kim loại Quan sát thí nghiệm 3.Axit tác dụng với bazơ sau: Hiện tượng xảy ? Kết tủa tan => tạo dung dịch màu xanh lam Viết phương trình hóa học? Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O NaOH + phenolphtalein HCl Hiện tượng xảy với thí nghiệm trên? Giải thích? Màu hồng phenolphtalein biến => sản phẩm dd bazơ Viết pthh thí nghiệm trên? Kết luận tính chất axit ? Giải thích tượng: đau dày uống thuốc sữa chứa Al(OH)3 Mg(OH)2 trị bệnh tạm thời I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu 2.Axit tác dụng với kim loại Quan sát thí nghiệm 3.Axit tác dụng với bazơ sau: Axit tác dụng với oxit bazơ Hiện tượng xảy ? Chất rắn tan => tạo dung dịch màu xanh lam Viết phương trình hóa học? CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Kết luận tính chất axit qua Thí Nghiệm trên? axit + oxit bazơ →muối +nước Giải thích tượng: đất chua bón vôi ? Vôi: oxit bazơ Đất chua : chứa axit I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.Axit làm đổi màu chất thị màu 2.Axit tác dụng với kim loại 3.Axit tác dụng với bazơ Axit tác dụng với oxit bazơ 5.Axit tác dụng với muối (Tính chất học 9) II- AXIT MẠNH VÀ YẾU Dựa vào tính chất hóa học,axit chia thành loại ? loại nào? - Axit phân thành loại: +Axit mạnh: HCl, HNO3 , H2SO4 , +Axit yếu : H2S , H2CO3 , H2SO3 VẬN DỤNG Nhận biết dd nhãn đựng ống khác : NaOH, NaCl, HCl Đáp án: ống 1: NaCl ống 2: NaOH ống 3: HCl VẬN DỤNG Câu 1: Nhóm kim loại phản ứng với dung dịch HCl H2SO4 loãng: a Cu, Ag, Hg b Na, Fe, Mg c Al, Cu, Zn d Ag, Fe, Pb Câu 2: Đâu phản ứng trung hòa: a H2SO4 +CuO→ CuSO4 +H2O b 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O c Mg+ 2HCl → MgCl2 + H2 d 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl+ H2O + CO2 Dặn dò: - Làm tập 1,2,3 trang 14 - Chuẩn bị trước 4: Một số axit quan trọng (chỉ đọc thêm phần axit clohiđric) .. .Bài : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT NỘI DUNG CHÍNH I TÍNH CHẤT HÓA HỌC II PHÂN LOẠI I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1 .Axit làm đổi màu chất thị màu Quan sát thí nghiệm sau: Axit làm đổi màu... với bazơ Axit tác dụng với oxit bazơ 5 .Axit tác dụng với muối (Tính chất học 9) II- AXIT MẠNH VÀ YẾU Dựa vào tính chất hóa học, axit chia thành loại ? loại nào? - Axit phân thành loại: +Axit mạnh:... gì? màu đỏ Như vậy, hóa học quỳ tím dùng để làm gì? Nhận biết axit Quỳ tím dd axit I – TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1 .Axit làm đổi màu chất thị màu  : Dung dịch axit ( HCl, H2SO4; HNO3; …) làm đổi màu quỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC của AXIT, BÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC của AXIT, BÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC của AXIT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay