ban ve xay dung 3

13 34 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:03

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ÔN TẬP KIẾN THỨC CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NÔI DUNG BÀI MỚI CŨNG CỐ KIẾN THỨC ÔN TẬP KIẾN THỨC CŨ - Bản vẽ kĩ thuật chia làm loại nào? - Tài liệu kĩ thuật vẽ khí chủ yếu vẽ nào? ĐẶT VẤN ĐỀ I KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ nhà vẽ thể hiện…(1)…, (2) (3) nhà (1) – hình dạng (2) – kích thước (3) – cấu tạo II BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ - Bản vẽ mặt tổng thể vẽ hình chiếu công trình khu đất xây dựng - Bản vẽ mặt tổng thể thể vị trí công trình có dự định xây dựng, quy hoạch khu đất III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các loại hình biễu diễn nhà gồm có:mặt đứng, mặt cắt mặt 1 Mặt Là hình cắt nhà, cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ Mặt đứng Là hình chiếu vuông góc nhà lên mặt phẳng thẳng đứng Mặt cắt Là hình cắt tạo mặt phẳng cắt song song với mặt đứng nhà CŨNG CỐ KIẾN THỨC ... yếu vẽ nào? ĐẶT VẤN ĐỀ I KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ nhà vẽ thể hiện…(1)…, (2) (3) nhà (1) – hình dạng (2) – kích thước (3) – cấu tạo II BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ - Bản vẽ mặt tổng thể vẽ hình chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve xay dung 3 , ban ve xay dung 3 , ban ve xay dung 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay