Ban ve xay dung 2

26 39 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:03

I, KHÁI NIỆM CHUNG I, KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ xây dựng bao gồm vẽ công trình xây xây dựng bao gồm bản,vẽ cáccảng, dựng Bản nhưvẽ:nhà cửa, cầu đường bến công trình xây dựng ? Trong hay gặp vẽ nhà I, KHÁI NIỆM CHUNG Trong thiết kế sơ nhà thể Bảnbằng vẽ nhà hình biểu thể hiệndiễn nào? gì? Bản vẽ nhà vẽ thể hình dạng, kích thước cấu tạo nhà II- BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ Phối cảnh tổng thể III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Mặt bằng: Mặt đứng Mặt tầng Hình cắt A-A mặt tầng III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 1.Mặt bằng: III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các hình biểu diễn 1, Mặt 2, Mặt đứng 3,Hình Cắt Bản chất Vai trò Là hình cắt - Vị trí, kích thước của nhà tường cắt mặt - Vách ngăn, cửa đi, cửa phẳng nằm ngang sổ, cầu thang, - cách bố qua cửa sổ trí phòng, thiết bị, đồ đạc Đặc điểm - Không biểu diễn phần khuất - Nếu nhà có nhiều tầng phải có vẽ mặt riêng cho tầng III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 2.Mặt đứng : Mặt đứng Mặt tầng Hình cắt A-A mặt tầng III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Mặt đứng : III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các hình biểu diễn 1, Mặt 2, Mặt đứng 3,Hình Cắt Bản chất Vai trò Là hình cắt - Vị trí, kích thước của nhà tường cắt mặt - Vách ngăn, cửa đi, cửa phẳng nằm ngang sổ, cầu thang, - cách bố qua cửa sổ trí phòng, thiết bị, đồ đạc Là hình chiếu đứng hình chiếu cạnh nhà Thể hiện: hình dáng, cân đối vẻ đẹp bên nhà Đặc điểm - Không biểu diễn phần khuất - Nếu nhà có nhiều tầng phải có vẽ mặt riêng cho tầng - Được vẽ nét liền mảnh, không biểu diễn phần khuất - Có thể thể xanh trước nhà III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 3.Hình cắt : Mặt đứng Mặt tầng Hình cắt A-A mặt tầng III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Hình cắt : Hình cắt A-A III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 3.Hình cắt : Hình cắt A-A III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các hình biểu diễn 1, Mặt 2, Mặt đứng 3,Hình Cắt Bản chất Vai trò Là hình cắt - Vị trí, kích thước của nhà tường cắt mặt - Vách ngăn, cửa đi, cửa phẳng nằm ngang sổ, cầu thang, - cách bố qua cửa sổ trí phòng, thiết bị, đồ đạc Là hình chiếu đứng hình chiếu cạnh nhà Là hình cắt đứng hình cắt cạnh nhà Thể hiện: hình dáng, cân đối vẻ đẹp bên nhà - Kết cấu phận nhà - Kích thước tầng theo chiều cao, - Kích thước cửa đi, cửa sổ, cầu thang, tường, sàn, mái, móng Đặc điểm - Không biểu diễn phần khuất - Nếu nhà có nhiều tầng phải có vẽ mặt riêng cho tầng - Được vẽ nét liền mảnh, không biểu diễn phần khuất - Có thể thể xanh trước nhà - Không biểu diễn phần khuất Có thêm kí hiệu khống chế chiều cao tầng nhà, mái móng 1, So sánh khác mặt tổng thể với hình chiếu vật thể đơn giản? ⇒  TL: Trên mặt tổng thể: - Không biểu diễn chi tiết (nét khuất…) - Dùng nhiều kí hiệu để biểu diễn công trình, cối… 2, So sánh khác mặt đứng với hình chiếu đứng vật thể? ⇒  TL: Mặt đứng nhà: - Vẽ nét mảnh - Không biểu diễn phần khuất - vẽ thêm cối… 4, Hãy nêu vẽ cần thiết thiết kế nhà Bản vẽ Bản vẽ Bản vẽ Bản vẽ mặt tổng thể mặt mặt đứng mặt cắt Dặn dò: Đọc phần thông tin bổ sung Tìm hiểu câu hỏi thực hành Xin chân thành cảm ơn ... BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 2. Mặt đứng : Mặt đứng Mặt tầng Hình cắt A-A mặt tầng III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Mặt đứng : III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các hình biểu diễn 1, Mặt 2, Mặt đứng 3,Hình... HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 1.Mặt bằng: III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các hình biểu diễn 1, Mặt 2, Mặt đứng 3,Hình Cắt Bản chất Vai trò Là hình cắt - Vị trí, kích thước của nhà tường cắt mặt -... DIỄN NGÔI NHÀ 3.Hình cắt : Hình cắt A-A III- CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Các hình biểu diễn 1, Mặt 2, Mặt đứng 3,Hình Cắt Bản chất Vai trò Là hình cắt - Vị trí, kích thước của nhà tường cắt mặt -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban ve xay dung 2 , Ban ve xay dung 2 , Ban ve xay dung 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay