ban ve xay dung 2 (2)

18 54 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:03

Bài 11 I KHÁI NIỆM CHUNG Phèi Cảnh c«ng trinh cÇu I KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ xây dựng bao gồm vẽ công trình xây dựng Bản vẽ nhà vẽ thể hình dạng, kích thước cấu tạo nhà Tác dụng: vẽ để xây dựng nhà Hình chiếu phối cảnh II Bản vẽ mặt tổng thể II Bản vẽ mặt tổng thể  Bản vẽ hình chiếu công trình  Thể vị trí công trình III Các hình biểu diễn nhà Mặt III Các hình biểu diễn nhà Mặt - Hình cắt nhà cắt mặt phẳng ngang qua cửa sổ - Tác dụng: thể vị trí, kích thước tường,vách ngăn, cửa Mặt đứng: III Các hình biểu diễn nhà Mặt đứng: - Hình chiếu vuông góc nhà lên mặt phẳng thẳng đứng - Tác dụng: Thể hình dáng, cân đối, vẽ đẹp bên nhà 3 Mặt cắt: III Các hình biểu diễn nhà Mặt cắt: - Hình tạo mặt phẳng cắt song song với mặt đứng nhà - Mặt cắt dùng để thể kết cấu phận nhà, kích thước tầng nhà theo chiều cao, cửa sổ, phß ng ng ñ phß ng ng ñ phß ng ng ñ phß ng vÖsinh phß ng vÖsinh phß ng sinh ho ¹ t c phß ng sinh ho ¹ t c phß ng ng ñ
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve xay dung 2 (2) , ban ve xay dung 2 (2) , ban ve xay dung 2 (2) , II. Bản vẽ mặt bằng tổng thể, III. Các hình biểu diễn ngôi nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay