BAN VE XAY DUNG

32 49 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:03

KIỂM TRA BÀI CŨ Nội dung vẽ chi tiết vẽ lắp gì? Trả lời: - Nội dung vẽ chi tiết: thể hình dạng, kích thước yêu cầu kĩ thuật chi tiết - Nội dung vẽ lắp: thể hình dạng vị trí tương quan nhóm chi tiết lắp với 09/06/17 17:54 Một số công trình kiến trúc Tháp đôi Petronas 09/06/17 17:54 Tháp Eiffel Hải đăng 09/06/17 17:54 Công trình kiến trúc nhà 09/06/17 17:54 R 09/06/17 17:54 09/06/17 17:54 09/06/17 17:54 09/06/17 17:54 09/06/17 17:54 09/06/17 17:54 NỘI DUNG I KHÁI NIỆM CHUNG II BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NHÀ 09/06/17 17:54 I KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ xây dựng ? 09/06 /17 17:54 Bản vẽ xây dựng : Là vẽ liên quan đến thiết kế , thi công , lắp ráp, kiểm tra ,sử dụng ….các công trình kiến trúc xây dựng Bản vẽ Bản vẽ nhà nhàthể :Là hiệnvẽ nộithể dung ? hình dạng,kích thước cấu tạo nhà I KHÁI NIỆM CHUNG => Người thi công vào vẽ để xây dựng nhà 09/06/17 17:54 BẢN VẼ NHÀ I KHÁI NIỆM CHUNG 09/06 /17 17:54 Hình chiếu phối cảnh trường học II BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ 09/06 /17 Hìnhvẽchiếu phối cảnh của trường học.học Bản mặt tổng thể trường - Để định hướng công trình, vẽ mặt tổng Bản vẽ từ mặt nội thể? dung ? Nhìn đâu mà tổng ta cóthể mặtthể tổng thể thường vẽ mũi tên hướng bắc II BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ 09/06 /17 17:54 - Là Khác vẽvới hình chiếu bằngbằng, công hình chiếu vẽtrình mặt khu đất xây tổng thể dựng không biểu diễn chi tiết -Thể vị trí công trình với hệ thống công trình mà dùng kí hiệu thay đường sá, xanh MÆt ®øng 09/06/17 17:54 MÆt b»ng tÇng H×nh c¾t A-A MÆt b»ng tÇng 1.Mặt : III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 09/06 /17 17:54 Em có xétmặt số lượng bảnthể vẽ mặt Bảnnhận vẽ mặt hiệnbằng nội dung ? nhà ? Bản vẽ làngôi ?nhà Mặt bằng: III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 09/06 /17 17:54 a, Khái niệm - Là hình cắt nhà cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ Khác với hình chiếu không biểu diễn phần khuất b, Nội dung - Thể vị trí , kích thước, tường , vách ngăn, cửa đi, cửa sổ … - Thể việc bố trí phòng với đồ đạc nội thất, thiết bị bàn , ghế , giường… Là hình biểu diễn quan trọng nhà Nếu nhà có nhiều tầng phải có vẽ mặt riêng cho phần 09/06/17 17:54 Mặt tầng siêu thị Mê Linh PLAZA 09/06/17 17:54 09/06/17 17:54 Mặt đứng: III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ -Bản Mặtvẽ đứng hình mặt đứng củachiếu vuông nhà gìgóc ? (đứng cạnh) nhà lênvẽ Nội dung mặt đứng ?thẳng mặt phẳng đứng, không biểu diễn phần khuất - Thể hình dáng, cân đối vẻ đẹp bên nhà -Mặt đứng : 09/06 /17 17:54 + Mặt : + Mặt bên : Hình cắt : III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 09/06 /17 17:54 -Hình cắt tạo Bản vẽmột hình cắt mặt ngôicắt nhàsong gì? phẳng song với mặt Bản đứngvẽ hình cắt ngôi nhà nhà thể nội dung ? -Thể kết cấu phận nhà kích thước theo chiều cao của: tầng nhà, cầu thang, mái,… HÌNH CẮT A-A CỦNG CỐ 09/06/17 17:54 ... công trình xây dựng thể nội dung Bản vẽ xây sử dựng gìvẽ vàgì?có người ta phải dụng ? đặc điểm Bản vẽ xây dựng nào? 09/06/17 17:54 Tiết 13 Bài 11: 09/06/17 17:54 NỘI DUNG I KHÁI NIỆM CHUNG II BẢN... kiểm tra ,sử dụng ….các công trình kiến trúc xây dựng Bản vẽ Bản vẽ nhà nhàthể :Là hiệnvẽ nộithể dung ? hình dạng,kích thước cấu tạo nhà I KHÁI NIỆM CHUNG => Người thi công vào vẽ để xây dựng... học.học Bản mặt tổng thể trường - Để định hướng công trình, vẽ mặt tổng Bản vẽ từ mặt nội thể? dung ? Nhìn đâu mà tổng ta cóthể mặtthể tổng thể thường vẽ mũi tên hướng bắc II BẢN VẼ MẶT BẰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN VE XAY DUNG , BAN VE XAY DUNG , BAN VE XAY DUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay