Ban ve xay dung CN 11

40 56 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:02

HĐH Unix Linux HĐH Windows TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG 9:27 PM Giáo viên: Hồ Kỳ Vũ TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG I KHÁI NIỆM CHUNG Bản vẽ xây dựng bao gồm vẽ công trình xây dựng nào? - Bản vẽ xây dựng bao gồm vẽ công trình như: nhà cửa, cầu đường, bến cảng… GHI CHÉP - Trong trình bày vẽ công trình xây dựng hay gặp nhất, vẽ nhà TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Bản vẽ nhà gồm nội dung nào? TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Bản vẽ nhà gồm nội dung nào? - Bản vẽ nhà vẽ thể hình dạng, kích thước cấu tạo nhà GHI CHÉP Người thi công vào vẽ để xây dựng nhà TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Mặt - Mặt hình cắt nhà cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ GHI CHÉP - Mặt thể vị trí, kích thước tường, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang, cách bố trí phòng, thiết bị, đồ đạc,… - Đây hình biểu diễn quan trọng Nếu nhà có nhiều tầng phải có vẽ mặt riêng cho tầng TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Mặt Mặt đứng TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Mặt đứng Mặt đứng gì? TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Mặt đứng - Mặt đứng hình chiếu vuông góc nhà lên mặt phẳng thẳng đứng, thể hình dáng, cân đối vẽ đẹp bên nhà GHI CHÉP - Khi quan sát mặt đứng cần đối chiếu với mặt để hiểu rõ phận nhà TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG III CÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ Mặt Mặt đứng Mặt cắt TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Mặt cắt Mặt cắt gì? TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Mặt cắt -Mặt cắt hình cắt tạo mặt phẳng cắt song song với mặt đứng nhà GHI CHÉP - Mặt cắt dùng để thể kết cấu phận nhà kích thước tầng theo chiều cao, kích thước cửa đi, cửa sổ, kích thước cầu thang, tường, sàn, mái, móng… BẢN VẼ NHÀ Ở NÔNG THÔN Khi thiết kế nhà cần có nhiều loại vẽ Trong vẽ cần thiết là: + Bản vẽ mặt tổng thể + Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng mặt cắt CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn câu trả lời nhất: Trong hình biểu diễn nhà, hình quan trọng nhất? A Mặt đứng B Mặt cắt C Mặt D Cả ba hình CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Trong hình biểu diễn nhà, mặt là: A Hình chiếu B Hình chiếu cạnh C Hình cắt D Hình cắt cạnh CHÚC THẦY CÔ SỨC KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT ... TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Bản vẽ nhà gồm nội dung nào? TIẾT 14: BẢN VẼ XÂY DỰNG Bản vẽ nhà gồm nội dung nào? - Bản vẽ nhà vẽ thể hình dạng, kích thước cấu tạo nhà GHI CHÉP
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban ve xay dung CN 11 , Ban ve xay dung CN 11 , Ban ve xay dung CN 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay