ban ve xay dung (2)

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:02

Bài 11 I Khái niệm chung: Bao gồm công trình như: nhà cửa, cầu đường bến cảng, khách sạn, trường học… II Bản vẽ mặt tổng thể: Là vẽ hình chiếu công trình khu đất xây dựng Trên vẽ thể xanh, hệ thống điện, đường xá… I Khái niệm chung: Bao gồm công trình như: nhà cửa, cầu đường bến cảng, khách sạn, trường học… II Bản vẽ mặt tổng thể: B Là vẽ hình chiếu công trình khu đất xây dựng Trên vẽ thể xanh, thống điện, đường xá… III Các hình biểu diễn nhà: Mặt bằng: Là hình cắt nhà cắt mặt phẳng nằm ngang ngang qua cửa sổ III Các hình biểu diễn nhà: Mặt đứng: 6,680 600 6,680 300 Là hình chiếu vuông góc nhà lên mặt phẳng thẳng đứng để thể hình dáng , cân đối vẽ đẹp bên nhà 1,600 ± 0.000 -0,450 -1,450 Hình cắt: Để thể kết cấu phận nhà kích thước tầng nhà theo chiều cao, kích thước cửa đi, cửa sổ, kích thước cầu thang… III Các hình biểu diễn nhà: Mặt đứng: 6,680 300 600 6,680 1,600 ± 0.000 -0,450 -1,450 Hình cắt: Để thể kết cấu phận nhà kích thước tầng nhà theo chiều cao, kích thước cửa đi, cửa sổ, kích thước cầu thang… Một số quy ước vẽ Vườn hoa Cây cối Cửa sổ kép cố định Cửa đơn cánh Cửa đơn cánh Cửa sổ kép cố định Cầu thang mặt Cầu thang mặt cắt Sân ,quảng trường 1400 1400 10000 1400 1000 1400 2000 48 1400 1400 3400 1000
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve xay dung (2) , ban ve xay dung (2) , ban ve xay dung (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay