Bai 11 ban ve xay dung 5 (2)

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:02

Môn công nghệ lớp 11 Bài 11 Bản vẽ xây dựng Giáo viên: nguyễn văn sơn Bi 11: Bản vẽ xây dựng I Khái niệm chung Bản vẽ đờng Bản vẽ cầu Bản vẽ nhà I Khái niệm chung I Khái niệm chung I Khái niệm chung II Bản vẽ mặt tổng thể Nhìn từ đâu để đ ợc vẽ mặt tổngvẽ thể nh trên? Bản vẽ mặt tổng thể hình chiếu công trình khu đất xây dựng Trên bản vẽ mặtvẽ tổngbằng thể thểtổng vịthể trí công trình hệ thống gì? đờng Trên mặt biểu diễnvớinhững xá, xanh, có dự định xây dựng quy hoạch khu đất II Bản vẽ mặt tổng thể III Các hình biểu diễn nhà III Các hình biểu diễn nhà Đây hình chiếucắt hay hình cắt ? Đây hình VịMặt trí mặt phẳng đâu ? phẳng cắtcắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ III Các hình biểu diễn nhà Đây hình chiếu chiếu hay hình Đây hình cắt ? Hớng chiếu trớc tới? vào Hớng chiếu từ từ đâu iii Các hình biểu diễn nhà Đây hình chiếu hay Đây hình cắt hình cắt ? VịMặt trí mặt phẳng phẳng cắt cắt mặt đâu phẳng ? song song với mặt đứng nhà Mặt đứng Hình cắt A-A Mặt tầng Mặt tầng iii Các hình biểu diễn nhà Mặt Mặt hình cắt nhà đợc cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ Mặt thể vị trí, kích thớc tờng, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang, cách bố trí phòng, thiết bị, đồ đạc, Mặt đứng Mặt đứng hình chiếu vuông góc nhà lên mặt phẳng thẳng đứng để thể hình dáng, cân đối vẻ đẹp bên nhà Mặt cắt Mặt cắt hình cắt tạo mặt phẳng cắt song song với mặt đứng nhà Mặt cắt dùng để thể kết cấu phận nhà kích thớc tầng nhà theo chiều cao, kích thớc cửa đi, cửa sổ, cầu thang, tờng, sàn, mái, móng Câu hỏi Củng cố Trên mặt tổng thể không biểu diễn chi tiết, dùng nhiều kí hiệu để biểu diễn công trình, cối, đờng xá, Kí hiệu cầu thang mặt tầng có cánh thang bị cắt lìa; mặt tầng có hai cánh thang Mặt đứng nhà vẽ nét mảnh, không biểu diễn phần khuất, vẽ thêm cối, Trên mặt mặt cắt nhà không biểu diễn phần khuất So sánh khác mặt tổng thể với hình chiếu biểu diễn vật thể đơn giản? sánh mặt mặtgiữa cắt với cácngôi hình cắt củacác vật thể đơn 2.So So sánh sựbằng khác cácnhà kí hiệu cầunhà thang mặt So sánh khác mặt đứng với hình chiếu giản? đứng tầng 1vàvàhình mặtchiếu bằngcạnh tầngcủa 2? vật thể? ...Bi 11: Bản vẽ xây dựng I Khái niệm chung Bản vẽ đờng Bản vẽ cầu Bản vẽ nhà I Khái niệm chung I Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 ban ve xay dung 5 (2) , Bai 11 ban ve xay dung 5 (2) , Bai 11 ban ve xay dung 5 (2) , III. C¸c h×nh biÓu diÔn ng«i nhµ, iii. C¸c h×nh biÓu diÔn ng«i nhµ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay