Bai 11 ban ve xay dung 2

24 46 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:02

QUAN ST MT S HèNH NH Trung tõm Hi ngh Quc gia Vit Nam s 57 ng Phm Hựng (H Ni) c coi l t hp cụng trỡnh a nng ln nht ti th ụ v thuc vo loi ln, hin i khu vc ụng Nam Cụng trỡnh c cụng xõy dng vo thỏng 11/2004, hon thnh sau 22 thỏng thi cụng trờn tng din tớch 64.000 m2, u t 4.300 t ng Nh Quc hi c xõy dng trờn nn Nh Quc hi c (trờn ng c Lp, qun Ba ỡnh), cụng thỏng 10/2009 v s c s dng k hp Quc hi cui thỏng 10/2014 Lotte nm gúc ngó t Liu Giai - o Tn (qun Ba Bỡnh) sng sng mỡnh gia ni ụ H Ni Tng t l tũa nh Lotte Hanoi Center mi khỏnh thnh vo dp 2/9/2014 Tũa nh 65 tng (267m) ny tr thnh cụng trỡnh cao th nhỡ Vit Nam Tng u t lờn n hn 400 triu USD 09/06/17 21:11 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ta lc ti bỏn o Sn Tr, Nng - Hn nm sau, vo ngy 1/10/2013, InterContinental Danang Resort c trao tng gii thng danh giỏ ca World Travel Awards (WTA) Gii thng World Travel Awards c bit n nh l gii Oscar ca ngnh cụng nghip du lch khỏch sn Bn vcụng xõy dng gỡ v cú Cỏc trỡnh xõyltrờn dng Nhng hỡnh nh thi cụng c cỏc cụng trỡnh trờn, nhng c im c bn nh Bn v xõy dng th hin ni dung gỡ ? ngi ta phi s dng bn v gỡ ? th no? TIT 15 TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG Trong ú hay gp nht l bn v nh Bn vBn xõyv dng gm cỏc xõybao dng bn vbao cụnggm trỡnhbn xõyv dng nh:cỏc Nhcụng ca, trỡnh cu ng , bn xõy cng, dng no ? TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG Trong thit k s Bn v nh b ngụi nh c th hin th hin bng nhng gỡ?biu nhng hỡnh din no? Bn v nh l bn v th hin hỡnh dng, kớch thc v cu to ca ngụi nh => Ngi thi cụng cn c vo bn v xõy dng ngụi nh TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG II- BN V MT BNG TNG TH Trờn bn v mt bng tng th th hin v trớ cht cỏc cụng trỡnh dng h th: thng Bn catừ bn vxõy mt bng tng Nhìn đâu mà có vi ng sỏ, cõy hin cú hoc d mặt tổngbng thể? L bn vbằng hỡnhxanh chiu ca c khu nh quydng hoch khu t vẽ ca mặt t Trên xõy tổng thể thể TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG II- BN V MT BNG TNG TH Hỡnh chiu phi cnh ton b cụng trỡnh TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG II- BN V MT BNG TNG TH III- CC HèNH BIU DIN NGễI NH 1.Mt bng: -L Th hỡnh hin biu v trớ din , kớch quan thc, trngca nht tng ca , - Bn L hỡnh ct bng ca ngụi nh cnh ct bi v mt bng ca ngụi vỏchphng ngụi nh ngn,Nu cangụi i, ca nhiscú nhiu thỡ mt nm ngang qua ca tng s Khỏc th hin ni dung gỡphũng ?biucho - Th phi cú hin bnvic vbng b mt trớ cỏc riờng vi tng c vi hỡnh chiu lbng khụng din phn ni tht, thit b nh bn , gh , ging tng khut TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG II- BN V MT BNG TNG TH III- CC HèNH BIU DIN NGễI NH 1.Mt bng: Mt ng : - Th ng -Mt hin hỡnh l hỡnh dỏng, chiu s vuụng cõn igúc Bn v mt ng ca ngụi Nivdung chớnh bn mtnh (ng hoc cnh) ca ngụi nh lờn v bờn ngoi ngụi nh -p Mt ng cúca th l : v l gỡmt ? ng l phng gỡ chớnh ? thng mt ng, nhng + Mt : khụng+ biu din phn khut Mt bờn : TIT 15: BN V XY DNG I- KHI NIM CHUNG II- BN V MT BNG TNG TH III- CC HèNH BIU DIN NGễI NH 1.Mt bng: Mt ng : Hỡnh ct : -Bn ct c to bi mtnh mt -Hỡnh Thvhin kt cu cỏc b phn ngụi hỡnh ct ca ngụi lth gỡ? Bn v hỡnh ct ca ngụi nh phng ct song song vi chiu mt mt nh vni kớch thc cao hin dung gỡ ?theo ng catng ngụinh, nh cu thang, mỏi, ca: cỏc MT S BN V CA NGễI NH Mt ng Hỡnh ct MT S BN V CA NGễI NH Mt bng Mt bng Mt bng Mt bng tng mỏi Củng cố M B m p M a t b a n a h a a t o Ô chữ cần khám pháM v c i t n d a u t e a c g n b N e M t a h o n h g t g a t n g ặ t b ằ n g t ổ n g t h ể Đây làmột hình cắt tạo mặt phẳng song song ylàĐây hình hình chiếu cắt vuông góc thể nhà thể vẻ đẹp cách , hình bốd tài liệu dùng để đạo sản xuất Đõy vẽ thể không gian vớicủa mộttừng cáccân phòng đối tầng nhà ba chiều củacủa công trình mặt đứng nhà thể phận CCH XY DNG CC BN V NH 16 18 Mặt đứng Mặt tầng Hình cắt A-A Mặt tầng ... dng vo thỏng 11/ 20 04, hon thnh sau 22 thỏng thi cụng trờn tng din tớch 64.000 m2, u t 4.300 t ng Nh Quc hi c xõy dng trờn nn Nh Quc hi c (trờn ng c Lp, qun Ba ỡnh), cụng thỏng 10 /20 09 v s c s... hi cui thỏng 10 /20 14 Lotte nm gúc ngó t Liu Giai - o Tn (qun Ba Bỡnh) sng sng mỡnh gia ni ụ H Ni Tng t l tũa nh Lotte Hanoi Center mi khỏnh thnh vo dp 2/ 9 /20 14 Tũa nh 65 tng (26 7m) ny tr thnh... 09/06/17 21 :11 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ta lc ti bỏn o Sn Tr, Nng - Hn nm sau, vo ngy 1/10 /20 13, InterContinental Danang Resort c trao tng gii thng danh giỏ ca World Travel Awards
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 ban ve xay dung 2 , Bai 11 ban ve xay dung 2 , Bai 11 ban ve xay dung 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay