bai 11 ban ve xay dung 2 (2)

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:02

TIẾT: 15 BÀI 11: BẢN VẼ XÂY DỰNG MỤC TIÊU: -Biết khái quát loại vẽ xây dựng - Biết loại hình biểu diễn vẽ nhà Câu hỏi: Câu 1: nhận xét hình biểu diễn mặt nhà, so sánh khác ký hiệu cầu thang mặt tầng tầng 2? Câu 2: Tìm hiểu mặt đứng, so sánh khác mặt đứng nhà với hình chiếu đứng hình chiếu cạnh nhà? Câu 3: tìn hiểu hình cắt, so sánh mặt hình cắt nhà với hình cắt vật thể
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 11 ban ve xay dung 2 (2) , bai 11 ban ve xay dung 2 (2) , bai 11 ban ve xay dung 2 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay