Bai 11 ban ve xay dung (2)

20 46 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:01

Trng THPT chuyờn Lờ Quý ụn Cho Cho mng mng cỏc cỏc em em hc hc sinh sinh n n vi vi Tit 14 Kiểm tra cũ Cỏc bn v sau bn v no l bn v c khớ ? Xem cỏc hỡnh v v tr li : Tranh v trỡnh no liờn bn nhv? no ? Cỏc cụng trờnquan liờn ti quan tivbn Kt lun : Cỏc cụng trỡnh xõy dng dự ln hay nh trc xõy dng thng s dng h thng cỏc bn v xõy dng I, Khỏi nim chung : Bn v xõy dng bao gm cỏc bn v cụng trỡnh xõy dng nh : nh ca, cu ng , bn cng Trong ú hay gp nht l bn v nh I- Khái niệm chung Bản vẽ nhà vẽ thể hình dạng, kích thớc cấu tạo nhà Ngời thi công vào vẽ nhà để xây dựng nhà II- BN V MT BNG TNG TH Nhỡn bn tng v mt tngnhng th trờn Trờn t bnõu vm mtcúbng thbng th hin gỡ ?? Phi cnh tng th Bn v mt bng tng th : L bn v hỡnh chiu bng ca cỏc cụng trỡnh trờn khu t xõy dng Th hin v trớ cỏc cụng trỡnh vi h thng ng xỏ cõy xanh nh hng cỏc cụng trỡnh, trờn bn v mt bng tng th thng v mi tờn ch hng bc Mt ng Mt bng tng Hỡnh ct A-A mt bng tng III- CC HèNH BIU DIN NGễI NH 1.Mt bng: Hỡnh ct bng ca ngụi nh c ct bi mt mt phng i ngang qua ca s Trờn bn v mt bng th hin nhng gỡ ? Th hin v trớ , kớch thc, ca tng , vỏch ngn, ca i, ca s Th hin vic b trớ cỏc phũng vi c ni tht, thit b nh bn , gh , ging L hỡnh biu din quan trng nht ca ngụi nh Nu ngụi nh cú nhiu tng thỡ phi cú bn v mt bng riờng cho tng phn Mt bng tng siờu th Mờ Linh PLAZA III- vẽ hình biểu diễn nhà 1.Mt bng 2.Mt :ng : Hỡnh chiu vuụng gúc ca ngụi nh lờn mt mt phng thng ng Tỏc dng: Th hin hỡnh dỏng, s cõn i, v p bờn ngoi ca ngụi nh III- vẽ hình biểu diễn nhà 1.Mt bng :ng : 2.Mt 3.Mt ct : - Hỡnh to bi mt phng ct song song vi vi mt mt ng ca ngụi nh -Dựng th hin kt cu ca cỏc b phn ngụi nh, kớch thc cỏc tng nh theo chiu cao,ca s Cng c-dn dũ Hóy nờu cỏc bn v cn thit nht thit k mt ngụi nh Bn v mt bng tng th Bn v mt bng Bn v mt ng Bn v mt ct Dn dũ: c phn thụng tin b sung Tỡm hiu cỏc cõu hi bi thc hnh Xin chõn thnh cm n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 ban ve xay dung (2) , Bai 11 ban ve xay dung (2) , Bai 11 ban ve xay dung (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay