Thuc hanh ban ve chi tiet spck dgian

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:59

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Hải Tiết 12: Bài 10: THỰC HÀNH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT CỦA SP CƠ KHÍ ĐƠN GIẢN  KIỂM TRA BÀI CŨ: Trình bày bước thực vẽ chi tiết? So sánh nội dung vẽ chi tiết vẽ lắp? Tiết 12: Bài 10: THỰC HÀNH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT CỦA SP CƠ KHÍ ĐƠN GIẢN  Chọn chi tiết số từ vẽ lắp Hình 10.1/ tr  54 SGK (Bản vẽ lắp nắm cửa) Các bước chuẩn bị trước tiến hành vẽ: Nghiên cứu kỹ chi tiết vẽ lắp để nắm được: kết cấu hình dáng (từ kích thước, đường nét vẽ công dụng nó) Chọn phương án biểu diễn: số lượng loại hình biểu diễn, tỉ lệ hình vẽ  khổ giấy vẽ Tiến hành vẽ theo trình tự học Phân tích hình Kết tiết Chi hợp số 2ởđược hìnhlắpchiếu ghép với chi chi tiết tiết nào?số bằng, cho biết có dạng khối gì? Khi ta tháo rời chi Chi có dạng khối tiết tiết sốra2 khỏi vẽ nón cụt,sẽbên theohình thứ ta cótrong tự (hình xuống vẽ) khối  dáng củatrụchi khối nón2cụt  khối trụ tiết số •Đầu tiên, ta bãy nắp số khỏi số •Tiếp theo, tháo đai ốc để chi tiết số tách rời số Hình chiếu đứng chi tiết số Đây hình cắt nửa nên nét đứt bên phía hình chiếu ta không cần vẽ  Hơn nữa, chi tiết có dạng tròn xoay nên ta cần vẽ HC đứng HC  Làm để biết kích thước cạnh cần vẽ? 40 × 40các  AB tự cho kích chiều ngang ta TươngBC vàthước BC theo độ dài đo = làm tròn sẽ? tính ÷ k thước cạnh cần vẽ vẽ AB   A ? C B Hãy tiến hành phân tích thực vẽ cho chi tiết lại theo yêu cầu SGK   Chi tiết số số vẽ lắp Hình 10.1/ tr 54 sgk Chi tiết số 1, 2, vẽ lắp Hình 10.2/ tr 55 sgk Hình 10.1 Bản vẽ Hình 10.2 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Hải ... trình tự học Phân tích hình Kết tiết Chi hợp số 2ởđược hìnhlắpchiếu ghép với chi chi tiết tiết nào?số bằng, cho biết có dạng khối gì? Khi ta tháo rời chi Chi có dạng khối tiết tiết sốra2 khỏi... HÀNH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT CỦA SP CƠ KHÍ ĐƠN GIẢN  KIỂM TRA BÀI CŨ: Trình bày bước thực vẽ chi tiết? So sánh nội dung vẽ chi tiết vẽ lắp? Tiết 12: Bài 10: THỰC HÀNH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT CỦA SP... xuống vẽ) khối  dáng củatr chi khối nón2cụt  khối trụ tiết số •Đầu tiên, ta bãy nắp số khỏi số •Tiếp theo, tháo đai ốc để chi tiết số tách rời số Hình chi u đứng chi tiết số Đây hình cắt nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc hanh ban ve chi tiet spck dgian , Thuc hanh ban ve chi tiet spck dgian , Thuc hanh ban ve chi tiet spck dgian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay