cong nghe 11

19 39 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

1 Trỡnh by cỏc ni dung c bn ca cụng vic thit k ? Vai trũ ca bn v k thut i vi thit k ? Ngi son Dng Th Hng TheoHóy cỏck emmt ti liu k s thut snno c xem lnim phm c Khỏi Vy, cỏcquan bn v liờn quan n thit k trng khớ m em bn v c bnthit v c khớ l kbit vkhớ? ?ch cỏc bn v no? Ni dung to v cỏ cụng cỏc dng sn ca bn v ú l gỡ? Cỏchphm xõy trờn dng cỏc bn v nh th no? lm rừ mt lot cỏc nờu trờn, hụm chỳng ta tỡm hiu Bi 9: Bn v c khớ Ngi son Dng Th Hng Sau hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: Nờu lờn dc ni dung chớnh ca bn v chi tit, bn v lp Phõn tớch v trỡnh by c cỏch lp bn v chi tit Lp c bn v chi tit ca mt s chi tit n gin Ngi son: Dng Th Hng Duyờn Quan sỏt hỡnh sau Snõy: phm giỏ cú liờn mt khụng? 1.Tấm đế 2.Giá đỡ 3.Vít 4.Trục 5.Đai ốc 6.Con lăn Bộ giá đỡ Ngi son Dng Th Hng to ch tochi b tit giỏ ca Ch tng b , giỏ ngi ta thcghộp hin nh cỏcth chino ? tit li vi Ngi son Dng Th Hng I BN V CHI TIT Ni dung ca bn v chi tit: Bn v chi tit cho bit: - Hỡnh dng ca chi tit - Kớch chi tit Hãy thc quanca sát - Cỏc yờu cu k thut BVCTcủa giá Bn v titcho dựng : đỡchivà - Chbiết to chi tit nội - Kim tra chi tit dung, cụng dng ca bn v ny? Ngi son Dng Th Hng Kt qu phõn tớch hỡnh dng, kt cu chi tit Cn nghiờn c ti liu Theo cu, cỏc em, cú liờn quan v hiu lp bn chirừ cụng dng, yờu cu thut Chn phng ỏnk biu tit, trc htdin cn lm gỡ ? Chn kh giy, t l Lp bn v Ngi son Dng Th Hng Bớc B trớ hỡnh biu din v khung tờn Ngi son Dng Th Hng Bớc Vẽ mờ Ngi son Dng Th Hng Bớc Tô đậm Ngi son Dng Th Hng 10 25 38 A-A Bớc B R3 12 R15 B 50 Ghi phần chữ A (Kích th ớc,yêu cầu kỹ thuật,n ội dung Ngi son 10 38 B-B A lỗ 12 Yờu cu k thut Lm tự cnh M km 10 Giá đỡ Ngời vẽ M c Dng Th Hng Kiểm tra 11.07 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06.07 Trờng THPT H Tnh Lớp 11 B 11 38 25 R3 R15 100 50 38 lỗ 12 Ngi son 100 Dng Th Hng 12 CACH LP BAN VE CHI TIấT Bc 1: B trớ cỏc hỡnh biu din v khung tờn Bụ tri cac hinh biu diờn trờn bn v bng cac ng truc va ng bao hinh biu diờn Bc 2: V m Lõn lt v hinh dang bờn ngoai va phõn bờn ca cac b phõn, v hinh ct va mt mt Bc 3: Tụ m Kim tra, sa cha sai sot, tõy xoa nhng net khụng cõn thit, ki hiờu võt liờu, ghi kich thc va tụ õm Bc 4: Ghi phn ch Ghi kich thc, cac yờu cõu ki thuõt va ni dung khung tờnKim tra va hoan thiờn bn v Ngi son Dng Th Hng 13 II BN V LP II BN V LP Trỡnh by hỡnh dng Bn v lp Trỡnhquan by hỡnh dng v v trớ v vtrỡnh trớ tng Nu cỏc chi tit by quan ca mt nhúm chi tit tng ca ni mt nhúm lp sai v trớ hoc dung chi tit c vivi c sai trỡnh t thỡ gỡ ? lplp lp rỏp cỏcsao? chi tit 40 74 112 ỉ25 50 100 164 Bn v lp dựng lp rỏp cỏc chi gỡ tit lm ? 290 TT Vớt M6x24 Giỏ Tm Chi tit B GI Ngi v Ngi son Kim tra Dng Th Hng Thộp Thộp Thộp Vt liu S lg Vt liu Thộp T l 1: Ghi chỳ Bi s 09:02 Trng THPT Bc Bỡnh Lp 11A 14 * Bn v chi tit th hin: A Hỡnh dng v kớch thc B Hỡnh dng v yờu cu k thut C Hỡnh dng, kớch thc, khung tờn D Hỡnh dng, kớch thc v cỏc yờu cu k thut Ngi son Dng Th Hng 15 Ni A v B B A Sa sai sút, dựng bỳt chỡ cng k ng gch ca mt ct, ng giúng, ng ghi kich thc, dựng bỳt chỡ mm v nột m Bc Bc B trớ cỏc hỡnh biu din, khung tờn trờn bn v bng cỏc ng trc, ng bao hỡnh biu din Bc Ghi kớch thc, yờu cu k thut v ni dung khung tờn Kim tra, hon thin bn v chi tit Bc V bng nột mónh hỡnh dng bờn ngoi v bờn ca cac b phn, v hỡnh ct,mt ct Ngi son Dng Th Hng 16 Hc bi v lm cỏc bi sỏch giỏo khoa Chun b Bi 10: Lp bn v chi tit ca sn phm c khớ n gin Ngi son Dng Th Hng 17 Ngi son Dng Th Hng 18 Ngi son Dng Th Hng 19 ... thut Lm tự cnh M km 10 Giá đỡ Ngời vẽ M c Dng Th Hng Kiểm tra 11. 07 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06.07 Trờng THPT H Tnh Lớp 11 B 11 38 25 R3 R15 100 50 38 lỗ 12 Ngi son 100 Dng Th Hng 12 CACH... lp sai v trớ hoc dung chi tit c vivi c sai trỡnh t thỡ gỡ ? lplp lp rỏp cỏcsao? chi tit 40 74 112 ỉ25 50 100 164 Bn v lp dựng lp rỏp cỏc chi gỡ tit lm ? 290 TT Vớt M6x24 Giỏ Tm Chi tit B... Dng Th Hng Thộp Thộp Thộp Vt liu S lg Vt liu Thộp T l 1: Ghi chỳ Bi s 09:02 Trng THPT Bc Bỡnh Lp 11A 14 * Bn v chi tit th hin: A Hỡnh dng v kớch thc B Hỡnh dng v yờu cu k thut C Hỡnh dng, kớch
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 11 , cong nghe 11 , cong nghe 11 , I. BẢN VẼ CHI TIẾT.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay