cn11 bai9 hay

20 35 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Kiểm tra cũ: Trình bày nội dung công việc thiết kế ? Bản vẽ kĩ thuât có loại nào? Nội dung loại? Bài Bản vẽ khí Quan sát hình biểu diễn sau 1.Tấm đế 2.Giá đỡ 3.Vít 4.Trục 5.Đai ốc Hình 9-2 Bộ giá đỡ 6.Con lăn Các chi tiết đợc tháo rời I Bản vẽ chi tiết Nội dung vẽ chi tiết *BảnHãy vẽ quan chi tiết cho sát biết: vẽ chi tiết giá đỡ - Hình dạng cho biết có chi tiếtthớc chi - Kích nội dung tiết gì?cầu kỹ - Các yêu thuật *Bản vẽ chi tiết dùng để: - Chế tạo chi tiết Bản vẽchi chi - Kiểm tra tiết dùng để tiết làm gì? 2.Cách lập vẽ chi tiết Để lập vẽ chi tiết, trớc hết cần phải Để lập vẽ chi tiết, trlàm ớc hết cần nghiên cứu, đọc gì? tài liệu có liên quan để hiểu rõ công dụng, yêu cầu kĩcơ thuật chi tiết Trên sở phân tích hình dạng kết cấu chi tiết, chọn phơng án biểu diễn nh: chọn hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, Sau chọn khổ giấy, tỉ lệ D vẽớivà vẽ theo trình tự định bớc lập vẽ chi tiết giá đỡ 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 1: Bố trí hình biểu diễn khung tênhình Căn vào dạng kích thớc chi tiêt để bố trí hình biểu diễn Căn vào đâu để bố trí hình biểu diễn? Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 2: 1: Vẽ Bốmờ trí hình biểu diễn khung tên Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Nguyễn Vn A Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 06.07 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 2: Vẽ mờ Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 3: Tô đậm Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 3: Tô đậm Sau vẽ mặt cắt hình biểu diễn Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết vẽ hình chiếu trục đo chi tiết ví dụ vẽĐối hình với chiếuchi trụctiết đo vuông góc phức tạp chi tiết giá cần vẽ thêm đỡ hình chiếu nào? Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết vẽ hình chiếu trục đo chi tiết Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết vẽ hình chiếu trục đo chi tiết Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A chữ: -Kích thớc -Nội dung khung tên -Yêu cầu kỹ thuật có R3 R15 10 38 50 Ghi phần chữ gồm nội dung 25 38 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 4: Ghi phần lỗ 12 10 Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A 2.Cách lập vẽ chi tiết Bớc 4: Ghi phần B-B 38 A-A chữ: -Kích thớc -Nội dung khung tên -Yêu cầu kỹ thuật có B R3 B R15 10 38 A 50 25 A lỗ 12 10 Giá đỡ Ngời vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Bài số 06.07 Nguyễn Van A 11.07 Trờng THPT Yên Ninh Lớp 11 A II Bản vẽ lắp Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Bản vẽ lắp trình bày nội dung gì? Bản vẽ lắp trình bày hình dạng vị trí tơng quan nhóm chi tiết đợcBản lắp ráp với vẽ lắp dùng để làm Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp chi tiết gì? 40 B-B A-A B 112 74 50 164 100 290 B A A Vit M6x24 Thộp Gia Thộp Tõm Thộp TT B GI Ngi v Nguyn v A Vt liu S lg Chi tiờt Ghi chu Vt liu T l Thộp 1:2 12.07 Kim tra Bản vẽ lắp giá đỡ Bi s Trờng THPT yên ninh Lớp 11A Đọc vẽ lắp giá đỡ (hình 9.4) cho biết nội dung vẽ lắp Bài tập nhà Xem vẽ lắp giá đỡ hình 9-4 SGK,hãy lập vẽ chi tiết Tấm đỡ (Chi tiết số hình 9.4 tr 51 sgk)
- Xem thêm -

Xem thêm: cn11 bai9 hay , cn11 bai9 hay , cn11 bai9 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay