BV co khi lop 11 moi

19 36 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Câu hỏi kiểm tra Trình bày giai đoạn thiết kế ? - Hình thành ý tởng - Thu thập thông tin - Lập mô hình, thử nghiệm - thẩm định, đánh giá - Lập hồ sơ (Bản vẽ kĩ thuật) Hãy chọn câu trả lời A./ vẽ khí gồm : vẽ lắp vẽ xây dựng b./ vẽ khí gồm : vẽ chi tiết vẽ lắp c./ vẽ khí Gồm: vẽ lắp vẽ điện d./ vẽ khí gồm : tất loại vẽ Tiết 11 Bài Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết 25 B - Thể hình dạng=Hình biểu diễn -thể kích thớc B -thể yêu cầu kĩ thuật A lỗ 12 A Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Tiết 11 Bài Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết - Nghiên cứu hiểu đợc khái niệm chi tiết - Chọn phơng án biểu diễn, chọn loại hình biểu diễn Rz20 Rz20 15 R4 R11 32 R4 12 23 ỉ9+1 R14 8,1 M14x1,5LH Rz20 37 19 10,5 12,5 39 1x450 170 195 ỉ200, Ngi TK Ng Vn Tỳ Đùi trái Ngi KT Hg Vn Ba (Xe p) Ngi SX V H Nh mỏy xe p HN Vt liu Thộp CT5 K.lng S.lng T.l TL1:2 I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết Lập vẽ chi tiết: Chi tiết Giá đỡ 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ Làm tù cạnh 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bớc 1: Bố trí hình biểu diễn Bớc 2: Vẽ mờ Bớc 3: Tô đậm Bớc 4: Ghi phần chữ B-B A-A 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN I Bản vẽ Chi tiết Nội dung bvct Cách lập vẽ chi tiết II Bản vẽ lắp * Nội dung: Bn v lp trỡnh by hỡnh dng v v trớ tng quan ca mt nhúm chi tit c lp rỏp vi Bn v lp gm nhng ni dung gỡ ? Bn v lp dựng lm gỡ ? * Cụng dng : Dựng lp rỏp cỏc chi tit v kim tra Quan sát cho biết nội dung vẽ lắp giá đỡ * Cách đọc: B giỏ gm : + Tm : S lng + Giỏ : S lng + Vớt: S lng + Cỏc kớch thc chung ca giỏ l: 290, 100, 112 B giỏ : Kớch thc: Khong cỏch gia giỏ l 40 + + Kớch thc ca l ca giỏ l ỉ 25 + Kớch thc : Khong cỏch gia cỏc l ca tm lp + kớch thc vớt l 164 v 50 + Khong cỏch l ỉ 25 ca giỏ vi tm l 74 I Bản vẽ Chi tiết Nội dung bvct Cách lập vẽ chi tiết II Bản vẽ lắp - Nội dung - cách đọc Câu hỏi 1: Bản vẽ chi tiết thể nội dung gì? a Thể hình dạng, kích thớc b thể hình dạng, kích thớc, tính thẩm mĩ c thể hình dạng, kích thớc yêu cầu kĩ thuật Câu hỏi : Bản vẽ chi tiết đợc lập theo bớc nào? bớc 1: Bố trí hình biểu diễn khung tên bớc 2: Vẽ mờ Bớc 3: Tô đậm Bớc 4: ghi phần chữ Bi v nh đọc lại vẽ lắp giá đỡ Xem trc bi 10: Thc hnh lp bn v chi tit ca sn phm c khớ n gin ... thuật: Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Tiết 11 Bài Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết... cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN I Bản vẽ Chi tiết Nội dung bvct Cách lập vẽ chi tiết II Bản vẽ lắp * Nội... hiểu đợc khái niệm chi tiết - Chọn phơng án biểu diễn, chọn loại hình biểu diễn Rz20 Rz20 15 R4 R11 32 R4 12 23 ỉ9+1 R14 8,1 M14x1,5LH Rz20 37 19 10,5 12,5 39 1x450 170 195 ỉ200, Ngi TK Ng Vn
- Xem thêm -

Xem thêm: BV co khi lop 11 moi , BV co khi lop 11 moi , BV co khi lop 11 moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay